Dějiny národa Českého - MUŽ, KTERÝ STVOŘIL GOLEMA RABÍN JEHUDA LÖW BEN BECALEL, 2.díl

6. 12 2021

 www.inadhled.cz  Autor Aleš Hroník

 Tajemná Kabala.

  Jak už bylo řečeno v první části vyprávění o rabínu, patřil Löw mezi skutečné znalce tajných nauk. Praha se v době císaře Rudolfa II. hemžila odborníky, k takovým patřil i rabín Löw. Koneckonců i legenda o stvoření golema (mělo jít o lidskou bytost stvořenou pomocí magie) patří mezi doklady toho, jaké měl tento židovský učenec a mystik těsné vazby k esoterickým naukám, mezi něž lze počítat i tajemnou kabalu. Ale málokdo už dnes patrně ví, že rabín Löw vydal řadu knih s esoterickým, mystickým a filosofickým obsahem. Tyto knihy určené hlavně jeho židovským soukmenovcům a studentům svědčí rovněž o vyspělém Löwově myšlení směřujícím k obnovení a nastolení ideálu harmonie, mravnosti a duchovního rozvoje člověka jako jedinečné bytosti v rámci feudální společnosti. Asi největším tajemstvím byla v Löwově době takzvaná kabala. Já vám zhruba nastáním co znamenala.

  Kabala znamená v doslovném překladu "tradice". Jedná se o tradici předávání tajného učení, které bylo dáno pouze zasvěcencům. Podle kabaly se vše dá vyjádřit pomocí symbolů, matematických šifer a kódů. Kabala byla zároveň svého druhu výjimečnou filosofií vycházející z předpokladu, že hmota je tvořena pouze různorodými formami energetických vibrací a rozličné tvary i složení hmoty jsou dány jen odlišnými frekvencemi těchto vibrací. Kabala tak vlastně předešla teorii kvantové fyziky. která zjišťuje, že rozbíjením atomu na subatomární částice přestává vlastně hmota existovat a nakonec zůstane jen vibrující energií.To ve zkratce, co je kabala.

  Tímto způsobem byl údajně stvořen i samotný Golem. Ale možná také, že ve skutečnosti byl Golem nějakým přístrojem, technickým vynálezem, jehož kořeny však sahají do hlubin dávnověku. Ale v každém případě pověst o Golemovi měla dokládat, že rabín Löw byl mágem všech mágů a velkým znalcem jak kabaly, tak mystérií. Faktem také je, že kdyby nebylo pověsti o legendárním Golemovi, rabín Löw by se patrně nestal slavnou záhadnou postavou našich dějin.

  Závěrem bych chtěl napsat, že rabín Jehuda Löw Ben Becalel se údajně dožil vysokého věku 96 let (pokud se opravdu narodil L.P. 1512). Smrt si ale nevybírá. a žádné sebevětší umění či magie ani znalosti tajných nauk ji nemohou přemoci.Tak ani u takového mága jakým byl rabín Löw. Zemřel tedy 17. září L.P. 1609, a považte, že zemřel ve stejný rok jako jeho mecenáš, přítel a obdivovatel císař Rudolf II. Habsburský. Pochován byl, a dodnes je, na Starém židovském hřbitově v Praze ve čtvrti Josefov.

 
.