Dějiny národa Českého - NÁJEZDY ASIJSKÝCH Díl třetí: Slavný vítěz Jaroslav ze Šternberka

25. 03 2020

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Asijská horda z východu, která překročila území Slezska, začala drancovat město Opavu a vpadla na Moravu. Všechno zdejší obyvatelstvo zděšeně prchlo před divokými nájezdníky do lesů a hor, nebo se uchýlilo za pevné hradby Olomouce, A právě tady prý došlo ke slavné bitvě. na kterou dějiny tak trochu zapomněly.

  Kdo vlastně vedl Čechy a Moravany v této bitvě, když král Václav I. táhl obráceným směrem kamsi k Míšni? Podle Kroniky české od Václava Hájka z Libočan poprvé vydané až v roce 1541 má být tím úspěšným vojevůdcem moravský pán Jaroslav ze Šternberka, syn Diviše z Divišova. Tento do té doby neznámí šlechtic byl prý v čele asi devítitisícového vojska vyslán českým králem Václavem I. na pomoc zdecimované Moravě. Podle královského rozkazu však sám neměl vyhledávat přímé střetnutí, nýbrž posílit olomouckou posádku.

  Jaroslav ze Šternberka byl však mladý odvážný a dychtivý boje. Pod olomouckými hradbami se mu zdárně a rychle podařilo slavně zvítězit nad velkou přesilou Mongolů, v boji zabít syna jednoho z jejich náčelníků a zastavit tak tatarský útok na křesťanskou Evropu, zatímco ostatní, zejména v Říši byli proti nájezdníkům z východu spíše laxní. Za své vítězství si prý vysloužil přívlastek Veliký a díky jeho osobě vstoupil do historie známý šlechtický rod.Šternberků.

  František Palacký si však posteskl, že tohoto hrdinu sice listina olomouckého biskupa Bruna zmiňuje, ale bohužel ne v souvislosti s jeho vítězstvím nad Tatary. Proto jedinou konkrétní stopou po statečném Šternberkovi zůstával jeho kamenný náhrobek v pražském klášteře Na Františku. Samozřejmě neměla to být náhoda, že vítěz nad Tatary byl pochován právě zde. Vždyť nově vybudovaný klášter založila sestra českého krále Václava I. Anežka Přemyslovna (sv, Anežka Česká) a pohřben byl zde i samotný král Václav I. A kde tedy jinde by měl být pochován hrdina z Olomouce, nežli zde. Pravdou je, že bylo nakonec tělo v 17. století převezeno do rodinné hrobky v Zásmukách, Kdo tedy opravdu zahnal tatarské nájezdníky se dozvíte ve čtvrtém závěrečném díle. Konec třetí části...

.