Dějiny národa Českého - NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJBOHATŠÍ ČEŠTÍ PÁNI V DOBĚ POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ

10. 04 2019 |

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

Hrabišci- ve znaku měli hrábě.
Vítkovci- znak pětilisté růže, nejznámější a nejslavnějším byl Záviš z Falkenštejna
Ronovci, nebo také Hronovci
Buzici- znak sviní hlava
Markvartici-znak ve štítu lva. Z nichž byli pozdější Valdštejnové
Janovci- ve znaku orlice
Benešovci- ve znaku zavinuté střely
Drslavci- ve znaku rozpolcený štít
Kounici- znak dvojité lekno
Páni ze Strakonic- ve znaku střelce
Páni z Kunštátu- trojčáří ve znaku
Páni z Pernštejna- ve znaku zubří hlava
Páni ze Žerotína- ve znaku lev
Páni z Cimburka- ve znaku cimbuří
Páni z Lomnice- ve znaku orlí křídlo
Páni z Lažan- ve znaku ve znaku část kola
Velhartici- ve znaku routová koruna

  Erbovní znamení vznikla za křížových válek. První malované erby na štítech se časem proměnily ve vizitky rytířů. Mělo to vlastně svůj smysl: ve 12. století ještě neexistovaly jednotné uniformy, takže štíty se znakem sloužily základní orientací. Čeští a moravští páni ve 12 a 13. století byli, jak je známo doslova postrachem v celé tehdejší Evropě. Jejich největší chybou byla jejich častá podplatitelnost. Častá zrada vůči králi, doslova mistři byli Vítkovci. Přesto to byli opravdový rytíři, a ne jako pozdější šlechtici.

Diskuse

.