Dějiny národa Českého - Nezapomeňme

28. 09 2018 | www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník 

 Dnes je tomu 1083 kdy byl ve Staré Boleslavi zavražděn český kníže z rodu Přemyslovců Václav. Již ve 12. století se stal národním světcem a patronem české země. Každý budoucí panovník, ať kníže nebo král, přísahal na lebku tohoto národního světce a byl při nastolení nebo korunovaci ověnčen svatováclavskou korunou, byl mu dán do rukou svatováclavský meč, aby chránil českou zemi. Karel IV. posléze zhotovil zcela novou korunu českých králů, která má dodnes přívlastek svatováclavská. Taktéž české ohnisko vzdělanosti Univerzita Karlova byla založena pod jeho záštitou. Až nakonec v 19. století byla v Praze zhotovena jezdecká socha sv. Václava, která má dodnes pro obyvatelé Prahy a celé české země národní symboliku. A tak vám všem přeji krásný a pohodový svatováclavský den.

Autor: Administrator

Diskuse