Dějiny národa Českého - O koruně sv. Václava nebo také koruně českých králů.

10. 01 2021

www.inadhled.cz  Autor Aleš Hroník

  Pohlédneme-li na Parléřovu zlatou bránu Svatovítské katedrály, spatříme nad portálem v ploše krásné mozaiky posledního soudu. Nad nimi jsou dvě malá okna. Tam v překrásně zdobené schráně je a byla schována koruna Českých králů a královské insignie, tedy žezlo a jablko. Ke korunovačním klenotům vede točité schodiště a ocelové dveře, ke kterým patří sedm zámků. Klíče k nim nesměly být v jedněch rukách, tato tradice se dodržuje až do dnešních dnů. Skvostem mezi insigniemi je zlatá královská koruna zvaná též Svatováclavská.

  Těžko vyčíslit její hodnotu, ale před druhou světovou válkou se její hmotná cena odhadovala na 10 milionu československých korun. Současný odhad by byl neskonale větší. Je z 21 karátového zlata a váží 2358 gramů, čepička, která je součástí koruny, 2475 gramů, zdobí ji 94 drahokamů a 20 perel, které mají průměr 5 centimetrů. Koruna má tvar obruče o obvodu 61 centimetrů, skládá se ze čtyř dílů, z pruhů dlouhých 15 centimetrů a vysokých 5 centimetrů, přičemž z každého vybíhá do výše 17,5 centimetrů trojlist zvaný také heraldická lilie. Díly čelenky jsou rozebíratelně spojeny. Čelenka je křižmo překlenuta dvěma zlatými obroučkami, na jejím vrcholu je kříž, ve kterém podle legendy je trn z Kristovy koruny a společně s malým kamínkem kterým je safír.

  Koruna je posázeny drahokamy, je zde 19 safírů, 30 smaragdů, 44 spinelů a jeden rubín. Korunu nechal zhotovit Karel IV. Lucemburský někdy před rokem 1345, nevíme bohužel kde, ale zlatník musel být jistě veliký mistr svého řemesla. Ke koruně je ještě rudá čepička zdobena brokáty a aksamitem. Před smrtí Karel IV. ustanovil bulu, kdo nepovoleně odcizí nebo nasadí korunu na hlavu, do roka zemře. Korunou měli být na příště korunováni všichni čeští králově a on byl první, který si novou korunu nasadil na hlavu. Bohužel se nedochovalo z jeho doby žezlo a ani jablko, tyto patrně jsou z dob císaře Rudolfy II. Habsburského.

  Starý korunovační řád vypracoval sám Karel IV., který v den korunovace dlel na Vyšehradě. Tam nasadil lýkové střevíce bájného Přemysla Oráče a jel v průvodu na bílém koni přímo na Pražský hrad a do katedrály sv. Víta, tak zní legendy o jeho korunovaci. Koruna je národní cennou památkou a přežila hodně, dokonce i II. světovou válku, při které ji chtěl K.H. Frank dokonce odcizit. Doufám že přežije i nás...

 
.