Dějiny národa Českého - OSUDOVÉ SETKÁNÍ OLDŘICHA A BOŽENY

18. 12 2018 | www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Stejně, jako v případě staršího bratra Jaromíra, také ani u Oldřicha není znám přibližný datum jeho narození. Podle doložené písemné legendy mu otec Boleslav II určil úděl na Žatecku, tedy v té době ještě území kmene Lučanů.
Patrně LP. 1001 unikl Oldřich pokusu o vraždu udušením v parní lázni, kterou měl na svědomí jeho straší bratr Boleslav III., který v té době již několik měsíců seděl na pražském knížecím stolci. Po této události pak Oldřich a jeho bratr Jaromír i se svou nevlastní matkou Emmou uprchli do Bavorska.

  Po návratu do Čech a Jaromírově nástupu na knížecí stolec zřejmě Oldřich nějakou dobu pobýval na svém žateckém údělu. Patrně tady se seznámil s údajnou selkou Boženou, s níž měl syna a nástupce Břetislava. Pravdou ale je, že Oldřich byl v té době patrně už ženatý s nám neznámou manželkou. Také i Božena byla podle Kosmy vdaná za jistého Křesinu, ale jisté to bohužel není.

  Setkání mezi Oldřichem a Boženou se odehrálo podle kronikáře u studánky, kde Božena prala prádlo. Kronika toto setkání líčí takto: Knížeti Oldřichovi pánu údělu žateckém se z řádného manželství nenarodil žádný potomek, a tudíž ani žádný syn. Potkaje pán Oldřich jakousi ženu jménem Božena, jež byla Křesinova, u studánky, kde perúc prádlo. Oldřich pán na Žatecku poslav hned pro ni (tedy pro Boženu), pojal ji za manželku svou, ale staré však manželství nerozvázal, protože toho časú každý, jak se mu líbilo, směl míti dvě nebo i tři ženy a nebylo hříchem unésti manželku bližního svého, ani manželce vdáti se za ženatého muže:

  Ať už tato legenda je pravdivá, nebo je to jen kronikářova opsaná legenda, která se možná odehrála na jiném místě a v jiný čas, tak já musím napsat, že mě osobně se to zdá pravdivé. Vždyť se tato událost odehrála na začátku 11. století, tedy v době, kdy Čechy stále ještě měly pohanské zvyky. Také díky společensky nerovnému sňatku s prostou venkovankou, nebo chcete-li pradlenou Boženou, bývalo Oldřichovo přisuzování značné sociální cítění. Pravdou je, že dnešní historikové se domnívají, že Božena byla přece jen dcerou nějakého českého předáka (šlechtice-pána) a kníže Oldřich tak nepředstavoval žádného lidumila.

  Jediný fakt, který se opravdu dochoval, je, že díky této velké lásce, ať už to bylo jakkoli, se narodil vytoužený dědic rodu Přemyslovců, který dostal jméno Břetislav (budoucí český slavný kníže Břetislav I.) I on měl však podobný úděl jako jeho otec, svou vyvolenou dokonce unesl z kláštera, ale to už je jiný příběh, který jsme Vámn již přinesli..

 

Autor: Administrator

Diskuse