Dějiny národa Českého - OTA I. OLOMOUCKÝ-ZVANÝ SLIČNÝ

2. 08 2020

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  V historii rodu Přemyslovců je mnoho jmen, které Vám přátelé české historie dnes nic neříkají. Jejich jména se ztratila v propadlišti času. Jedním z nich byl i syn českého knížete Břetislava I. a jeho jediné manželky Jitky (Guty) ze Svinibrodu Ota I. Olomoucký.

  Tento budoucí údělní kníže znojemský a olomoucký se narodil patrně před rokem 1045 a je jisté, že to bylo již v době, kdy jeho otec Břetislav I. byl českým knížetem. Takže místem jeho narození je jistě Praha. Břetislav těsně před smrtí vyhlásil tzv. stařešinský řád, kdy byla země rozdělena mezi jeho mužské potomky. České země připadly nejstaršímu Spytihněvovi. Po spleti náhod a nešťastných událostí nejmladší ze synů knížete Břetislava Ota se stal 1056 znojemským údělným knížetem, místo staršího bratra Vratislava, který musel před hněvem Spytihněva II. utéct ze země.

  Okamžitě po nástupu na trůn údělného znojemského knížete se Ota I. zasadil o zvolení svého bratra na biskupský stolec v Praze. Bylo to vlastně tak trochu přání i jejich otce Břetislava I. jenže boj mezi bratry zatím tomuto plánu nepřál. Spytihněv II. se o moc v zemi nechtěl v žádném případě dělit. Také proto i přes protesty Oty I. Spytihněv  vyhnal všechny žijící Němce z Čech, a to dokonce i svoji matku Jitku ze Svinibrodu. Po Spytihněvově smrti roku 1061 byl českým knížete provolán Vratislav II. (budoucí první český král Vratislav I.) a vše bylo zase jinak. Ota I. se stal taktéž olomouckým údělným knížetem a tedy i pánem na Moravě.

  Na počátku roku 1063 se Ota I. tentokrát už i Olomoucký oženil s uherskou princeznou Eufémií z rodu Arpádovců. Eufémie byla dcera uherského krále Bély I., který byl nejen uherským králem, ale taktéž i ještě samostatným nitranským knížetem. V roce 1078 Ota I. Olomoucký spolu se svou manželkou Eufémií založil klášter Hradisko u Olomouce, který Ota I. svěřil do péče církevního řádu Cisterciáků. Dodnes je tento klášter označován za druhý největší církevní areál v České republice po Břevnovském klášteře v Praze. Zde prý byl Ota I. podle pověsti dávno před Karlem IV. nazván "otcem vlasti".

  Tato legenda je ale do jisté míry pravdivá. Ota I. je na Moravě, a to zejména v Olomouci, uctíván dodnes jako Otec Moravy. Spolu se svou jedinou manželkou Eufémií Uherskou měl Ota I. tři syny (Otu II., Svatopluka a Boleslava), o dcerách se již kronikáři nezmiňují. Podle všeho měl Ota I. ještě alespoň dvě dcery. Podle kroniky Mantovského biskupa se jedna dcera jménem Božena provdala za váženého a bohatého milánského knížete, ale důkaz pochopitelně chybí. Ota I. Olomoucký zemřel 9. června LP 1087 v Olomouci. Dodnes je Ota I se svou manželkou Eufémií pochován v klášteře Hradisko u Olomouce.

 
.