Dějiny národa Českého - OTEC VLASTI A SMUTNÉ VÝROČÍ

29. 11 2019

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník  29. listpadu 1378 v půl páté odpoledne vydechl naposledy římský císař a český král Karel IV. Lucemburský, pravděpodobně největší postava našich dějin.

  Po devět dní v pražských kostelech zněly zvony. Tělo nabalzamovaného císaře a krále Karla IV. bylo vystaveno nejdříve na Pražském hradu v rozestavěné katedrále sv. Víta. Posléze bylo převezeno na Vyšehrad, odkud se započal i pohřební průvod, na kterém bylo stovky klériků, mladých panošů na koních, pannen sličných a v neposlední řadě císařská rodina, která ve smutečním průvodu kráčela za rakví, jenž byla černým suknem potažena na kočáru, který vezl ostatky Karla IV. Průvod kráčel z Vyšehradu přes Kamenný most (Karlův most) a dnešní Nerudovou ulicí přímo na Hrad. Tam bylo tělo císaře a krále za účasti pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi položeno do prosté dubové rakve, tak jak si panovník sám přál. Nad rakví zemřelého panovníka Vojtěch Rańkův z Ježova nazval císaře a krále Karla IV. "pater patriae", tedy otcem vlasti. Zhruba ve večerních hodinách byl Karel IV. po smutečným obřadu uložen do bronzové schrány, kterou dodnes můžeme vidět pod oltářem v pražské katedrále sv. Víta.

  Odešel panovník, jenž vládl jako český král od 2. září LP 1347 do 29. listopadu LP 1378. Panovník, který se hrdě hlásil k odkazu přemyslovských předků a k zemskému světci sv. Václavovi. Po matce Elišce Přemyslovně patrně zdědil lásku k české zemi, kterou od počátku své vlády považoval jako středobod celé Evropy. Jak sám psal: vše co činíme, činíme k poctě a slávě nebeského knížete svatého Václava. Prahu jsem ustanovil jako hlavní město velké říše. Ve štředu Evropy Čechy, uprostřed království českého Praha, uprostřed města zbuduji jeden chrám, a uprostřed chrámu kapli zasvěcenou sv Václavovi jako nebeský Jeruzalém. A popravdě, v naší krásné zemi toho nechal vybudovat ještě mnohem víc. Odešel poslední skutečně hrdý český král, král, který by se klidně mohl nazývat Rex Perpetue.

  Přátelé Dějin národa Českého, pokud budete mít čas a vzpomenete si, napište nám prosím pod komentář některé dodnes stojící stavby, které Karel IV nechal vybudovat. Můžete k tomu použít i facebookové stránky inadhled-live. Děkujeme

Diskuse

.