Dějiny národa Českého - PADLA KORUNA RYTÍŘSTVA

21. 03 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Mrtvé tělo českého krále Jana Lucemburského

  V bitvě u Krecčaku v horkém srpnovém dni LP 1346 padl na bojišti český král Jan Lucemburský. Druhý den byla prý zohavena a okradena mrtvola ležícího českého krále Jana Lucemburského, až teprve ve večerních hodinách nalezl mrtvého krále Eduard III., který si prý nad ostatky českého krále povzdechl, že padla koruna rytířstva a nikdo nebyl podobný českému králi. Tuto informaci podal kronikář Beneš Krabic z Weitmile. Mrtvolu českého krále vítězně Angličané nejdříve uložili v nedalekém opatství Vallories a později ji vydali jeho synovi, princi Karlu IV., který ji nechal slavně převést dvanácti koňmi zdobenými pokrývkami s českým erbem do Lucemburska. A tady začala podivuhodná posmrtná pouť českého krále.

  Nejdříve byl na přání pochován v benediktinském klášteře Panny Marie poblíž městských hradeb Lucemburku. Jenže o dvě století později musel klášter ustoupit výstavbě nových hradeb a ostatky krále Jana byly proto přeneseny do františkánského kláštera v centru města, Tady se ale k nim chovali poněkud neuctivě a dokonce se ocitly v majetku barona Heřmana z Manderscheidu. Po jeho smrti je zdědil jeho bratr Jan Arnold, od něhož je v roce 1630 vykoupila nizozemská královna Izabela Kláre Evženie, mimochodem Janův vzdálený potomek. Ale ani tady neměl mít král český definitivní klid. Při dobývání Lucemburku francouzskou královskou armádou Ludvíka XIV. v roce 1684 vypukl v opatství velký požár a Janův náhrobek při něm vzal za své a po čtyřech letech byl nahrazen dřevěným oltářem.

 Francouzi, za které položil Jan Lucemburský svůj život, mu paradoxně nedali pokoj ještě jednou. Když v roce 1795 obléhala francouzská revoluční armáda Lucemburk, schovali mniši jeho ostatky v bytě pekaře Adama Basteina, aby je zachránili před znesvěcením. Odtud se po několika desetiletí dostaly do sbírky kuriozit majitele porcelánky v Lucemburku. Tady je v roce 1833 spatřil pruský korunní princ Friedrich Vilém IV. Zaujaly ho natolik, že je od továrníka za vysokou cenu vykoupil a dal uložit do kaple v Castellu na skále nad řekou Saarou. Leč ani zde neměly zůstat natrvalo. K památce krále Jana Lucemburského se nakonec přihlásila rodina Lucemburků, která nakonec ostatky českého krále, který padl 26. srpna 1346, uložila v chrámu Panny Marie v Lucemburku.

  Ještě jednou se král Jan Lucemburský po více jak 634 letech v roce 1980 vrátili do Čech, kdy u jeho schrány na ostatky salutovala nejen Československá armáda, ale též i Policie. Byl zde na prozkoumání antropology, které v té době vedl Dr. Emanuel Vlček. Jeho závěr zněl, že král Jan Lucemburský byl několikrát proboden ostrým trojbokým předmětem do levé očnice, a také zasažen patrně šípem do spánkové oblasti. Jan Lucemburský asi při prvním kontaktu s nepřítelem ztratil přilbu a následkem toho byl smrtelně zraněn. Podle kronikáře Beneše Krabice z Weitmile padl spolu s králem i jeho kůň.

.