Dějiny národa Českého - PALLADIUM ZEMĚ ČESKÉ - Díl třetí a závěrečný:

4. 12 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Několikrát zakázaná Staroboleslavská pouť

  Počet poutníků k Palladium země české vzrostl jednak předbělohorskou dobou, ale i po ní, a to nejen u lidu prostého. Jeho kult oslovil například i manželku císaře a krále Matyáše Habsburského Annu Tyrolskou, která ve Staré Boleslavi prakticky vyrostla. Díky Anně Tyrolské byl na počátku roku 1613 pro Palladiem vybudován nový ranně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Palladiem země české se stalo v očích katolické církve symbolem vítezství katolíků nad protestanty. Připisováno mu bylo mnoho zázraků, které měli takříkajíc rozšířit následnou habsburskou rekatolizaci v českých zemích.

  V době třicetileté války bylo Palladium země české na nějakou dobu opět ukryto, a to na neznámém místě ve Staré Boleslavi, přesto ho 14 února LP 1632 při vpádu do Staré Boleslavi saská armáda objevila a odvezla do Prahy. Na Staroměstském náměstí bylo Palladium země české generálem Vavřincem Hoffkirkem zneuctěno, jelikož on sám jako protestant nenáviděl Rodičku Boží. Dokonce jej v odpoledních hodinách téhož dne nechal pověsit na šibenici. Dodnes je na krku Panny Marie vidět díra, patrně po ostrém předmětu na němž Palladium země české viselo. Sám generál pak na rozkaz Palladium země české odvezl jako kořist do Lipska.

  Císař a král Ferdinand III. Habsburský LP 1638 rozhodl Palladium z Lipska vykoupit a slavnostně jej nechal 12. září téhož roku převézt do Staré Boleslavi. Švédský generál Johan Banér poté, co LP 1639 dobyl Starou Boleslav, spolu se svým vojskem doslova vydrancoval kostel Nanebevzetí Panny Marie, ale díky děkanu zdejšího kostela Bílkovi se Palladium narychlo podařilo přemístit do Prahy a posléze do Vídně. Až teprve na žádost arcibiskupa Arnošta z Harrachu bylo opět již poněkolikáté Palladium země české LP 1646 slavnostně přeneseno zpět do Staré Boleslavi.

  Po ukončení náboženské třicetileté války, kdy byl rozšířen zejména mariánský kult, byla z Prahy do Staré Boleslavi za záchranu Palladia země české vystavěna tzv. Via sancta (Svatá cesta). Po této cestě podle pověsti bylo přeneseno LP 938 mrtvé tělo knížete a světce Václava jako patrona země české. Když LP 1773 císařovna Marie Terezie spolu se svým synem Josefem II. zrušila v českých zemích nenáviděný řád Jezuitů, starala se o Palladium země české opět staroboleslavská kapitula, tak jako v dobách předešlých. Císař Josef II. vládnoucí po smrti své matky zrušil nakonec i každoroční poutě z Prahy do Staré Boleslavi. To ale prostý lid neodradilo a stále se k Palladiu země české chodilo i nadále modlit.

  V dobách nejtemnějších, tedy při druhé světové válce se stala Staroboleslavská pouť, byť byla nacisty zakázána, přímo masovým protestem proti německé okupaci. Při jedné takové pouti dne 7. listopadu 1938 bylo Palladium země české na protest slavnostně přeneseno nejdříve na Vyšehrad a posléze do chrámu Panny Marie před Týnem na Staroměstském náměstí v Praze. Této spíše protestní poutě se podle všeho zúčastnilo na 150 tisíc lidí. Nacisté, když zpřísnili restrikce vůči českému obyvatelstvu, pod hrozbou trestu smrti poutě zcela zakázali. Palladium země české bylo opět tajně přeneseno na neznámé místo. K.H. Frank údajně po vzácné relikvii pátral a dokonce chtěl Starou Boleslav srovnat se zemí. Po osvobození Československa roku 1945 bylo Palladium opět navráceno zpět do Staré Boleslavi.

  Naposledy bylo tajně Palladium země české převezeno v 50 letech, tedy v době začínající totality ze strany nenáviděné komunistické strany. Zde náš příběh prakticky končí. Dnes je Palladium země české opět uctíváno na výročí staroboleslavské vraždy dne 28. září. Letos se díky nesmyslnému opatření ze strany premiéra Babiše a jeho vládních poskoků opět "zakázalo",  což mne jako milovníka tohoto kultu, jenž se opírá o dějiny této krásné a historií bohaté země, přímo vyděsilo. Současný pane prezidente a vládo styďte se! Tím bych to raději ukončil. Samotné Palládium má skutečně bohatou historii a patří k tomu nejvzácnějšímu, co nám z dávné minulosti zbylo.

 
.