Dějiny národa Českého - PAMÁTNÁ BITVA U CHLUMCE, VE KTERÉ POMOHLI sv. VÁCLAV a sv. VOJTĚCH

15. 10 2020

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  K slavné bitvě u Chlumce, která se odehrála 18. února L.P. 1126, se váže pozoruhodná epizoda. Čechům tam poprvé pomohli světci, Václav a Vojtěch. Zázračnému zásahu předcházelo zjevení, knížecímu kaplanu Vítovi prý ve snu Vojtěch sdělil, kde je ukryt starobylý praporec, který snad patřil již Vojtěchovu otci Slavníkovi, slavníkovskému rodu. Lze předpokládat, že taková památka v té době byla stále ještě k dispozici.

  Bitva se odehrála mezi českým knížetem Soběslavem I a římským králem Lotharem III. Vít doslova řekl... Gest schowán w gende dřje w Wrbčanském kostele. Tak to zachytil i slavný Dalimil. Vít do Vrbčan na Kouřimsku zajel a pochopitelně nalezl, co hledal. Praporec byl opravdu připraven, a též i kopí sv. Václava. Češi i s tím vytáhli proti Lotharovi, přes sto velmožů a kněží také chránilo při bitvě relikvii vlastními těly a nálezce Vít držel v rukou ji a svíral a všichni zpívali chorál sv. Václava, nedej nám ni budúcím vznešený kníže zahynouti, jak praví Dalimil. Dále píše, že slavný Vít spatřil nad hrotem kopí sv. Václava zjevení-postavu sv. Václava. Světec sám seděl na bílém koni oděn bělostným rouchem a dostavil se do boje za věc Čechů. Kaplan Vít to volal do vřavy, hle sv. Václav je zde, a vzápětí desítky bojovníků spatřili totéž, co on.

  Můžeme tomu třeba i věřit, nebo také nemusíme, ale faktem je, že ve slavné bitvě nedaleko Chlumce Soběslav I. opravdu římského krále porazil. Sám Soběslav po boji řekl:,,Všichni obyvatelé přemyslovské země jsou čeledí sv. Václava".. Ano Václav je symbolickým věčným knížetem, panovníkem, dědicem české země, byl legátem samotných Přemyslovců v nebi a současně však i válečníkem. Obyvatelé státu jsou jen jeho čeledí, jak pravil Kosmas.

  Samotná bitva byla pro Lothara III, jeho poslední, sám totiž v bitvě zemřel. O bitvě samotné vím z Dalimilovi kroniky, že byla velká obleva, a tak Lothar III. nečekal a vytáhl proti šikům českého knížete, zřejmě udělal velkou chybu a možná i sílu českého vojska podcenil. Když Soběslav spatřil Lotharovo vojsko dal povel k velkému útoku, na který asi samotný císař neměl zřejmě dost vlastních prostředků, a tak pro něho skončila bitva přímo katastrofou, jak už jsem napsal, byl v ní Lothar III. zabit. Díky sv. Václavu a sv. Vojtěchovi??? Snad, ale Soběslav byl velký  kníže. a jak psal Dalimil, byl slavný vojevůdce a chrabrý rytíř. 

 
.