Dějiny národa Českého - PAPEŽSKÉ SCHIZMA

7. 06 2019 | www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Církev měla ve středověku velký vliv na dění v celé Evropě. Papež vždy brán jako náměstek Boha a samotného Ježíše z Nazaretu, ale ne vždy tomu tak bylo. Ve druhé polovině 14. století začala církev až moc bohatnout, a tím začal její příliš velký vliv. Nakonec se právě papež stavěl nad světskou moc. Vše propuklo již za časů císaře a krále Karla IV. LP 1378 a trvalo do LP 1417, tedy do koncilu v německé Kostnici.

  Od samého počátku vznikaly pokusy vrátit církvi jednotu. LP 1381 se zrodila myšlenka svolat koncil, který by rozhodl o legitimitě jediného papeže, jelikož v té době měla církev papeže dva, a nakonec i třetího. Toto přání však neprošlo. LP 1393 se objevila nová varianta řešení, nechť oba papeži odstoupí a koncil zvolí jen jednoho se sídlem v Římě. Tento návrh však taktéž neuspěl. Ve třetí fázi se kardinálové, tedy duchovní špička, sešla LP 1409 na koncilu v italské Pise a zvolili třetího papeže Alexandra V. Jenže dva předchozí jaksi odmítli odstoupit a vše se rozhořelo nanovo. Proklínání, války a prodej bezcenných listin zvaných odpustků, to vše se ve velkém rozhořelo v celé Evropě.

  Teprve koncil v Kostnici, kde byli mimochodem upáleni český kazatel a velký kritik církve Jan Hus a také Jeroným Pražský, obnovil jednotu církve tím, že nejprve sesadili vzdoropapeže Jana XXIII., poté Benedikta XIII. Mimochodem Jan XXIII. ( Baltasare Cosa) byl bytostí natolik bezcharakterní, že ho církev sama odepsala z historické posloupnosti papežů. Kostnický koncil pak vlastně na závěr zvolil jediného papeže Martina V. Katolické církvi se pak vrátila jedna hlava a schizma tak skončilo.

  Vše se vlastně podařilo jen díky císaři a králi Zikmundovi Lucemburskému, který byl synem Karla IV. a Alžběty Pomořanské. Zikmund hlavně na koncilu prosadil, že církevní moc se nebude stavět a nadřazovat moci světské. Což ale bohužel v praxi moc nefungovalo-viz doba neslavné Inkvizice. Zde se opět církevní moc stavěla ve velkém nad světskou a vše začalo nanovo.

Autor: Administrator

Diskuse

.