Dějiny národa Českého - PÍSECKÝ KAMENNÝ MOST

23. 07 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Dnes nejstarší most přes řeku v České republice

Víte, který je nejstarší kamenný most u nás? Pokud máte na mysli Karlův kamenný most, tak Vás musím opravit a napsat Vám přátelé Dějin národa Českého, že ten to opravdu není. V jihočeském městě zvaném Písek nachází se o něco starší kamenný most, jenž započal stavět patrně český král Přemysl Otakar II. v roce 1268 nebo 1272. Není ale důležité, kdy ho tento významný český přemyslovský panovník přesně stavěl, daleko důležitější je jeho samotná historie, a o té bych Vám dnes rád napsal.

  Písecký most byl patrně vybudován ke konci vlády krále "železného a zlatého". Možná, že to byla poslední opravdová stavba tohoto rytíře, jenž padl v bitvě na Moravském poli dne 26. srpna LP 1278. První písemné zprávy však pocházejí z doby až o několik let později, a to v kronice císaře a krále Karla IV. z roku 1347. V záznamu se píše, že Písecký most je stavbou největší a pokuty, jenž jsou na trzích vybírány za nepoctivé prodejce, půjdou na jeho údržbu a opravy, které jsou čas od času potřeba a zapříčiní je povodně na řece Otavě.

  Jak most vypadal v době jeho zakladatele, to víme z některých rukopisů a mohu s klidným svědomím napsat, že se po staletí jeho charakter vrcholného gotického slohu vůbec nezměnil. V listině krále a císaře Karla IV. se například dozvíme, že byl stavěn na suchu. A po jeho dostavení byla řeka uměle převedena do nového koryta. Je tedy patrné, že tam kde dnes stojí Písecký most ještě před jeho stavbou řeka Otava neprotékala.

  Písecký most byl důležitou obchodní stezkou, která spojovala baltské oblasti přes Středozemní moře až k nám, a vozilo se zde převážně zboží jako byla sůl, pepř či orientální koření z Bavor do píseckého skladiště, které vzniklo již v době císaře a krále Karla IV a posléze bylo obnoveno až v roce 1707 za císaře Josefa I. Habsburského. Již v době jeho založení králem Přemyslem Otakarem II. se most nazýval Jelení, a to díky legendě, ve které se píše, že prvním, kdo na nově postavený písecký most vstoupil byl právě jelen, jenž byl pronásledován samotným královským rychtářem města Písku. Tato krásná a možná, že i pravdivá legenda, vznikla za časů jiného panovníka Václava IV., který byl snad i jejím autorem.

  Písecký most byl několikrát zpevňován tak, aby unesl větší váhu zboží. Naposledy tomu bylo v roce 1797, kdy zde započala velice důležitá obchodní stezka, jenž vedla z nedalekých Vodňan přes Blatnou až do města Nepomuk, a poté do Polska. Údržba píseckého mostu stála každý rok více jak 800 zlatých. V roce 1825 byl most předán do správy královského města a do státní správy. Most je v dnešní době takřka 110 metrů dlouhý a více jak 6. metrů široký. Stojí na šesti pilířích, které tvoří sedm oblouků.

  Největší katastrofu písecký most zažil v roce 1768., kdy se jeho velká část díky povodni na řece Otavě zřítila. Poškozeny byly dva oblouky, a obě dnes již nestojící věže. Tak jako Karlův kamenný most v Praze je i Jelení most v Písku osázen několika sochami. Jsou to např. socha sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína Paduánského, detail Krista, sv. Anny či Kalvárie. Dnes je Jelení most v Písku patrně nejzajímavější stavbou celého města a každým rokem zde projde na 300 000 tisíc turistů z celého světa.

 
.