Dějiny národa Českého - Poděkování

24. 06 2020

www.inadhled.cz   Autor: Jindřich Kulhavý

   Vážení přátelé a čtenáři, už třiroky vám přinášíme zajímavé články, kterými Vám oživujeme vědomosti nabyté ve školách a dávno mnohými z vás zapomenuté, dalšími dokonce nikdy nezaznamenané. Historie je velmi bohatá, dokonce i ta týkající se našeho státu a území. Někdy se snažíme i v této době ve vás probudit vlastenectví či uvědomění si toho, že my Češi a Moravané patříme společně se Slováky a ostatními Slovany k budovatelům evropské společnosti, zároveň jsme bývali hrdým valem bránícím invazím cizích národů do zbytku Evropy od nás na západ.

  Naši panovníci patřili k elitě Evropy a především Přemyslovci v nekončících bojích a středověkých intrikách často obstáli na jedničku. I po jejich vymření jsme hýbali figurkami na evropské šachovnici, ať už to byl poslední rytířský král Jan Lucemburský, jeho syn a náš nejproslulejší panovník, císař Karel IV. nebo později strach a obavy šířící husité. Ani jimi však neskončila naše historie a český lev zůstal hrdým dravcem v našem znaku. 

  Posledních sto let není zrovna pozitivních a dají se přirovnat k pobělohorskému temnu. Právě články o slavné minulosti v nás mají znovuobjevit touhu po svobodě a neochotu být podrobeni ať už germánskými sousedy, tak i chátrou říkající si Evropská komise a Evropský parlament, obojí poté zastřešující územní útvar zvaný Evropská unie. Snaha vytvořit multikulturní obdobu Spojených států je stále zjevnější a popírá veškeré historické dělení Evropy, individualitu jednotlivých národů a jedinečnost jejich zvyků. Právě proto vás nabádáme k zachování si národní hrdosti a odporu proti elitám a aroganci moci soustředěné v rukách úzké skupiny politiků. Přáli bychom si spíše řešit vnitropolitické problémy a v zahraniční politice zastávat pozici odpovídající velikosti naší proti historii okleštěné země, ovšem s víceméně neutrálním postojem.

  Tvorbou zajímavých statí prosluli na našich stránkách autoři Aleš Hroník, který kdysi vyhrál dvě televizní vědomostní soutěže týkající se české  historie,  a Jitka Čížová, jež z daleké Ostravy přináší řadu skutečně zajímavých informací o zvycích i dobách minulých. Za vše toto jim naše redakce skutečně děkuje. Žijeme ve velmi složité a nelogické době. Je tedy s podivem, kolik z vás zapomnělo, že Česká republika má skutečně bohatou historii, za kterou se stydět nemusíme. A my je doufejme, že stejně plodné roky nás čekají i v budoucnosti. Navíc zájem o historii lidi sbližuje, čehož důkazem jsou právě tito dva autoři. Přejeme jim tak hodně štěstí v dalším životě. Aleši a Jitko, děkujeme.

.