Dějiny národa Českého - PRAŽSKÝ GROŠ - výročí

1. 07 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  1. července LP 1300 začala králem Václavem II. Přemyslovcem ražba pražského groše v Kutné Hoře ve Vlašském dvoře. Pražský groš byl na svou dobu poměrně těžká ale i velká stříbrná mince. Měla taktéž velkou ryzost stříbra a v Evropě byl pražský groš častým platidlem zejména mezi obchodníky na trzích.

  Již v roce 1292 pozval český a polský král Václav II do Čech italské právní a finanční poradce aby králi pomohli se zákonodárnou činností ve Vlašském dvoře. Tak vznikl i tzv. Nový horní zákon (lus regale montanorum) jehož hlavním cílem pro českého a polského krále Václava II. byla mincovní reforma v Českém království. Patrně od této doby získal král Václav II. přívlastek bohatý.

  V době husitských válek přechodně ražba pražského groše skončila, ale i přesto dále platila jako nejpoužívanější platidlo ve Střední Evropě Až v čase krále Jiřího z Poděbrad se pražský groš a jeho hodnota ztrácela. Do popředí se dostal míšenský groš, který za několik málo let pražský groš zcela vytlačil. Ražbu pražského groše ukončil v roce 1547 až český král Ferdinand I. Habsburský.

 
.