Dějiny národa Českého - PRAŽŠTÍ BISKUPOVÉ

29. 07 2019 |

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Na počátku LP 973 bylo díky českému knížeti Boleslavovi II zřízeno pražské biskupství. A nebylo to náhodou, vzhledem k tomu, že se naše země přidala k západnímu křesťanství, tak rozhodl řezenský arcibiskup spolu s papežem Benediktem IV. o pokračování kristianizace. Biskup měl vždy od počátku plnit funkci spíšeše jako pasivní spoluvládce a ochránce věřících, dále spolu s panovníkem zakládat kostely a kláštery. Také právě proto bylo časté, že právě příslušníci přemyslovského rodu byli zvoleni na pražský biskupský stolec. Ne vždy to však bylo ku prospěchu, a ne vždy se kníže a biskup shodli. Ale vraťme se na začátek-prvním biskupem, který byl v Praze zvolen, byl Sas Dětnar, který ale již v Čechách dlouho žil, tekže měl k místní vládnoucí špičce blízko. Zde je seznam všech pražských biskupů.

Dětmar-biskupem od LP 976-982

Vojtěch (Adalbert) biskupem od LP 982-996

Kristián (Strachkvas) biskupem od LP 996, zemřel těsně před vysvěcením.

Thiddag (Bohdal) biskupen od LP 998-1017

Ekkard (Holicardus) biskupem od LP 1017-1023

Hyza biskupem od LP 1023-1030

Šebíř (Severue) biskupem od LP 1030-1067

Jaromír (příslušník Přemyslovců biskupem od LP 1068.1089

Kosmas biskupem od LP 1090-1098

Heřman biskupem od LP 1099-1122

Menhart biskupem od LP 1122-1134

Jan I. biskupem od LP 1134-1139

Sylvestr 1139-1140. Sám odstoupil po vysvěcené.

Ota biskupem od LP 1140-1148

Daniel biskupem od LP 1148-1167

Bedřich (Friedrich) biskupem od LP 1168-1179

Valentín (Vališ) biskupem od LP 1179-1182

Jindřich Břetiskav (Přemyslovec) biskupem od LP 1182-1197

Daniel II. (Milík z Talmberka) biskupem od LP 1197-1214

Ondřej z Gutenštejna biskupem od LP 1214-1224

Pelhřim z Vartenberka (Pelegrin) biskupem od LP 1224-1226

Jan II z Dražic biskupem od LP 1226-1236

Bernard Kaplíř ze Sulevic (Buchard) biskupem od LP 1236-1240

Mikuláš z Újezda biskupem od LP 1240-1258

Jan III z Dražic biskupem od LP 1258-1278

Tobiáš z Bechyně biskupem od LP 1278-1296

Řehoř Zajíc z Valdek biskupem od LP 1296-1301

Jan IV z Dražic biskupem od LP 1301-1343

  Arnošt z Pardubic biskupem od LP 1343-1344 a zároveň byl posledním pražským biskupem a prvním pražským arcibiskupem. Biskupská diecéza se následně rozrostla i v mnoha jiných městech u nás. Jako například v Olomouci či v Litoměřicích.

Diskuse

.