Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR I. Díl druhý: Zlatá bula sicilská

29. 03 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Přemysl Otakar I., který díky spojenectví s Filipem Švábským byl ověnčen královskou korunou, však lišácky přešel na stranu svého předchozího soupeře Oty IV. Jak Oty IV., tak i papež Inocence III. potvrdili českému králi privilegia a královskou hodnost, kterou mu vydal jeho předchozí spojenec Filip Švábský. Přemysl Otakar I. měl ještě další plány, jako např. povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, jenže papež nemínil českého krále, a jeho moc dále posilovat. Přemysl Otakar I se na přechodnou dobu opět vrátil do tábora Filipa. Nezůstal tam však dlouho. Poté, co byl Filip Štaufský zavražděn, přešel Přemysl Otakar I., znovu na stranu Oty IV. Vychytrale využil svou situaci, ale tentokrát to neměl tak jednoduché.

  Když o necelý měsíc později vstoupil na stranu Štaufů francouzský král Filip August a přiklonil se k nim i papež Inocenc III., změnil tentokrát naposledy český král tábor, přidal se na stranu Štaufů a podpořil mladého. teprve sedmnáctiletého Fridricha II., tehdy již krále sicilského. Mladý římsko-německý panovník pak za svého pobytu v Basileji 26. září LP 1212 vydal, a to přátelsky českému králi, privilegium obecně nazvané ZLATÁ BULA SICILSKÁ. Vzhledem k tomu, že Fridrich II. ještě nemohl používat, byť jako řádně zvolený král, říšské pečetě, byla listina opatřena pečetí království obojí Sicílie.

  Zlatá bula potvrzovala znovu dědičnost české královské hodnosti, nedělitelnost území českého státu (Čechy a Morava), osvobození od poplatků za soužití v míru z Říší, právo volby českého krále přešla na stranu české šlechty, kde Říše nemusela ani volbu nového panovníka potvrzovat. Českému králi se dále přiznávalo jmenovat pražského biskupa a zmírňovaly se i jeho konkrétní povinnosti vyplývající z lenního vztahu k říši. Český král se měl zúčastňovat jen některých říšských sněmů, jako např. v Bamberku, Norimberku a Merseburku. A při císařské korunovaci měl povinnost vysílat jen 300 rytířů, nebo zaplatit 300 hřiven stříbra.

  Český král měl taktéž právo volby římského krále, byl tedy ve funkci říšského arcičíšníka. Fridrich II. pak slavnostně uznal nezávislost českého státu na říši a anuloval všechny předchozí přehmaty, již se jeho předchůdci v tomto ohledu na české země dopustili. Zlatá bula sicilská patřila v českých dějinách k nejvýznamnějším dokumentům, i přesto, že ne vždy se dodržovala. Přemysl Otakar I. byl a je právem nazýván nejslavnějším z rodu Přemyslovců.

  Jeho sílu a moc již patrně nikdo nepřekonal, dokonce ani jeho vnuk Přemysl Otakar II. Jeho přízvisko v době, které panoval, bylo "vrtkavý král". Byl patrně jediný, kdo se po řádném manželském svazku nechal rozvést, a vzal si uherskou princeznu Konstanci z rodu Arpádovců. Tímto husarským kouskem byl sice dán do papežské klatby, ale jeho síla a moc v Evropě ani po tomto kousku nebyla omezena. Zemřel 15. prosince LP 1230 patrně na tuberkolozu

.