Dějiny národa Českého - PŘEMYSL OTAKAR I. VELKÝ DIPLOMAT A KRÁL

11. 01 2022

 www.inadhled.cz  Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců

 Novým zakladatelem českého státu se stal Přemysl Otakar I. V mnoha ohledech to byl znamenitý panovník, snažil se odstranit nároky německých panovníků na České království. Zejména bylo důležité, aby se pražské biskupství vzdalo nároků na samostatné duchovní knížectví nezávislé na českém státu, jak požadovali němečtí panovníci. Poměry, které nastaly v německé říši, nahrávaly úmyslům českého krále Přemysla Otakara I. Zemřel tam císař Jindřich VI. a vznikaly spory o německý trůn. Jedni chtěli mít císařem Otu Brunšvického, druzí a početnější zase Filipa Švábského.

  Český král se zpočátku přidal ke straně Filipa Švábského, který podle jeho přání musel v roce 1198 uznat všechna práva české země, jejím panovníkům navrátit královský titul na věčné časy a přiznat, že německým panovníkům nepřísluší vměšování do voleb knížat v Čechách. Když se však Filip Švábský nepohodl s papežem Inocencem III., Přemysl ho na papežovu žádost přestal podporovat a přidal se na stranu Oty Brunšvického. Díky tomu si vysloužil pro sebe královskou hodnost, a tak se s knížete českého rázem stal český král. Dokonce se Přemysl Otakar I. snažil o zřízení pražského arcibiskupství, záměr však bohužel se nezdařil.

  Nový český král se účastnil i všech dalších sporů o německý trůn, neboť jako český král byl v té době v Evropě nejmocnější a měl daleko větší moc něž německá knížata. Tím dostal poměr Čech k Německu zcela jinou podobu než v minulosti. Český král proto měl vhodnou příležitost získat mnohá práva a výhody-Přemysl Otakar I. se nakonec ve sporech v německé říši přidal na stranu mladého krále Fridricha, syna zemřelého císaře Jindřicha, který se jako Fridrich II. také ucházel o německý trůn.

  Fridrich II. byl pak nakonec zvolen německým králem a českému králi se patřičně odvděčil. První veřejná listina, kterou jako nový panovník vydal v září 1212, se týkala Českého království. Potvrdil v ní výsady nebo privilegia udělená už Filipem Švábským i Otou Brunšvickým a k nim připojil i další významná práva. Zlatá bula sicilská, jak zněl její název, byla pro českého krále nejen osobní výhrou, ale také pro následníky velkou cennou listinou, která nadřazovala českého panovníka nad všechny okolní mimo císaře.

  Bohužel ne každý tuto listinu v budoucnu respektoval. Přemysl Otakar I. také odstranil starou zásadu z doby Břetislava I. o nástupnictví na český trůn (tzv. stařešinský zákon) a zavedl místo něho zákon promogenitury, tj. prvorozenectví. Podle této zásady pak prosadil na sněmu v roce 1216 svého prvorozeného syna Václava, kterému v té době nebylo ještě ani dvanáct let.

 
.