Dějiny národa Českého - PŘEMYSLOVCI - KRÁTKÉ PŘIPOMENUTÍ JEJICH POČÁTKU

19. 09 2019 |

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Kde se vzal nejstarší rod, který zde vládl od roku 872 až do jeho konce 1306 Kdo byl vlastně prvním panovníkem v naší zemi? Podle historiků a archeologů byl opravdu prvním panovníkem v naši zemi označen kníže Bořivoj I., který někdy okolo roku 882 přesídlil z Levého Hradce do Prahy, a tím započal vlastně nám známou historii o městě Praze, kterou již v polovině 10. století jako město z kamene označil i arabsko-židovský cestovatel Ibrahim Ibn Jákob. Jenže, byl opravdu Bořivoj prvním český panovníkem?

  V některých pověstech a kronikách se vyskytla jména jako Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan a v neposlední řadě patrně otec Bořivoje - Hostivít. Jména samozřejmě mohou být díky starým pověstem smyšlená, ale na druhou stranu o nich již ve 12. století psal náš patrně nejznámější kronikář Kosmas, který je zmiňuje ve své česky psané kronice Kosmově. Pak je zde ještě jeden kronikář, nebo spíše legendista - Kristián.

  Jméno tohoto kronikáře, který byl údajně synem knížete Boleslava I, se zde vyskytlo v této skupině mnohokrát. Kristián, který měl k začátku rodu nejblíže, se ale o žádném podobném jméně nezmiňuje. O jediném patrně Přemyslovci Kristián napsal, že pocházel ze Stadic, a byl povolán jistou ženou od pluhu přímo na knížecí stolec, v té době zvaný Žiži. Zajímavé je, že Kristián knížete ani kněžnu nejmenuje, teprve později se můžeme dočíst, že muž, který byl povolán k vládě, se jmenuje Přemysl Oráč a kněžna Libuše. Tady patrně začala nám dobře známá pověst o věštbě slavné Prahy od kněžny Libuše, kterou ale Kristián nejmenuje. Takže moje otázka zní...kdo byl tedy opravdu prvním panovníkem?

Další názor se objevil na počátku 20. století, kdy historik Lubomír Emil Havlík napsal, že Přemyslovci pochází z Moravy a jsou vlastně pokračovatelé moravského rodu Mojmírovců. Lubomír Emil Havlík se dokonce domnívá, že Bořivoj byl synem moravského knížete Rostislava. Pak je tu ale ještě jedna legenda, mantovského biskupa, která je psána v první polovině 10. století, která se o jistém rodu zmiňuje v souvislosti s placením dávného poplatku východofranskému králi, jako daň za mír. Mantovský biskup Gumpold dokonce píše o roku 842, a dále pokračuje, že významný český rod v roce 849 pomohl východofranskému králi dobýt nemalé území kolem dnešního Bavorska. Ale bohužel přímo nepíše o Přemyslovcích. Takže zase slepá ulička.

  Teorií jak vznikl nejstarší český knížecí a posléze královský rod je mnoho. Takže dnes se bohužel musíme držet jediné teorii, že Bořivoj byl opravdu prvním historicky nejstarším panovníkem.

Diskuse

.