Dějiny národa Českého - PROČ SE KATEDRÁLA JMENUJE PRÁVĚ PO SV. VÍTU?

30. 07 2020

   www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník  

  Kdo to vlastně svatý Vít byl, a proč se tak jmenuje naše nejznámější gotická katedrála?   

Svatý Vít podle legendy byl syn bohatého sicilského kupce, který se jmenoval Gales. Po narození Víta se ho ujala, jak v té době bývalo zvykem u zámožných lidí chůva, nebo také kojná, která byla velmi křestansky založena, a tajně malého Víta vychovávala v duchu křesťanských zásad a víře v jednoho boha. Vít se narodil snad koncem roku 297, někdy se však uvádí i rok 303. V sedmi letech se však její výchova prozradila a mladý teprve sedmi letý Vít byl vyhnán z domu, sám pak až do svých dvanácti let šířil víru v jediného boha, a to se mu stalo osudným, podle legendy byl v Římském cirku rozsápán lvem za císaře Diocletiana.

  Stal se tedy po své smrti mučedníkem, a okolo roku 600 byl sepsán jeho kult a svědectví o jeho šíření víry. Do Čech se tento mučedník a světec dostal díky Svatému Václavovi, který si od panujícího krále římského Jindřicha I. zvaného Ptáčníka vyžádal při stavbě nového kostela relikvii, tak zvanou paži sv. Víta. Jeho zbytky těla však leží v bazilice Saint Denis u Paříže. Svatý Václav při stavbě nového kostela (rotundy sv. Víta) tak založil svatovítský kult u nás a císař Karel IV L.P.1355 přivezl i jeho hlavu, která spočívá ve svatovítské katedrále až do dnešních dnů. Samotný svatý Vít je patronem hlavně herců, komediantů, ale také epileptiků, je ochráncem před bleskem. Svatý Vít byl vyobrazen jako mladý chlapec, který drží palmovou ratolest. Jeho svátek u nás je 15 červen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.