Dějiny národa Českého - PRVNÍ ČESKÁ KRÁLOVNA SVATAVA POLSKÁ

27. 06 2019 | www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Naše vůbec první česká královna pocházela ze slavného polského rodu Piastovců, který byl stejně jako Přemyslovci suveréními vládci na svém vydobytém území. Jejím otcem byl kníže Kazimír I.(Obnovitel) a matkou Dobreněga Kyjevská. První Česká královna Svatava se narodila před rokem 1048 patrně v Poznani. Předem dohodnutá svatba s prním českým králem Vratislavem I. se konala v Praze L.P. 1062 v rozestavěné bazilice sv. Víta na Pražském hradě.

  Velké pocty se jak Vratislavovi, tak i jeho již druhé manželce Svatavě, dostalo 15. června L.P. 1085, a to když byl kníže Vratislav II. povýšen na krále českého a Svatava na královnu. Slavná a vlastně první korunovace se konala na Pražském hradě v bazilice sv. Víta. Královskou korunu ji na hlavu vložil trevírský arcibiskup Egibert. Kosmas to zaznamenal ve své kronice takto: Arcibiskup trevírský, jsa poslušen císařova rozkazu, přijel do hlavního města Prahy a dne 15. června milostivého roku 1085 při slavné mši svaté pomazal slavného Vratislava, oděného královskými odznaky, na krále a vložil mu na hlavu jeho i na hlavu jeho manželky Svatavy, oblečené v královském rouchu korunu, jako symbol královské moci.

  U příležitosti korunovace Vratislava a Svatavy vznikl tkz. Vyšehradský kodex, což je bohatě ilustrovaný románský evangeliář, který se dochoval až dodnes. Bohužel nedlouho po korunovaci přišlo v životě Svatavy smutné období. Ani ne šest let po královské korunovaci zemřel 14. lena 1092 Vratislav a Svatava se tak stala vdovou. Další ranou pro královnu-vdovu byl boj o moc mezi členy přemyslovského rodu. Svatava se znesvářené syny Bořivoje a Soběslava I. pokusila usmířit, poprvé se ji to nepodařilo, ale podruhé byla jiná situace. Českým knížetem se stal nakonec Soběslav a musím napsat, že to byla dobrá volba. Nastal tedy v zemi očekávaný klid a mír.

  Mezitím se královna-vdova usadila na Vyšehradě. Ještě se dožila slavného vítězství svého syna Soběslava v Bitvě u Chlumce dne 11. září L.P. 1126. Zbytek svého života žila Svatava na Vyšehradě, kde se starala o Vyšehradskou kapitulu a o chudé a potřebné. Zemřela 1. září L.P. 1126 a dodnes je pochována v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. První česká královna byla sice z Polska, ale naši krásnou zem si zamilovala natolik, že se nedlouho po příjezdu do Prahy naučila velmi rychle česky. Oblíbená byla hlavně pražským biskupem Menhartem, který ji na Vyšehradě s velkým pláčem pohřbíval. Její oblibě u prostého lidu českého se snad již vyrovnala jen Eliška Přemyslovna.

Autor: Administrator

Diskuse

.

Speciály

Tipy