Dějiny národa Českého - PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE! A JAN ŽIŽKA PŘI TÉTO UDÁLOSTI

10. 09 2021

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Rekonstrukce dramatu z Novoměstské radnice je prakticky nemožná, bohužel vázne na chudobě a rozporuplnosti dochovaných pramenů z té doby. Děravost zpráv způsobuje i odchylky v interpretaci samotných historiků. Obraz první Pražské defenestrace má minimálně tři nejasná místa.

  První: kolik lidí vlastně zahynulo? Údaje kolísají v rozmezí 10 až 14 obětí. Načež staré letopisy české říkají nejméně 13 až 15 obětí. Z ostatních zdrojů budí nejvíce důvěry františkán Beneš, který uvádí jen 11 mrtvých, a dokonce zná i jména. Podle něho zahynuli purkmistr Jan Podvinský, tři konšelé (z toho jeden nikoli pádem z okna, nýbrž v radniční mučírně), dále pak zástupce rychtáře Mikuláš i se svým pacholkem a pět novoměstských sousedů, kteří pány radní bránili.

  Druhá nejasnost: defenestrace se prý údajně zúčastnil i samotný budoucí husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Stručně to konstatuje husitský historik Vavřinec z Březové a rytíř Bartošek z Drahonic. Problematickou zmínku má ještě třeboňská varianta Starých letopisů. V souvislosti s husitstvím se tak jméno trocnovského zemana Jana Žižky poprvé zjevuje právě při Novoměstské defenestraci, ale bohužel důkaz z doby pochopitelně chybí. Jan Žižka byl přece stále ještě vojákem krále Václava IV., a tak by jeho účast na defenestraci byla asi nemožná. Jenže nic, absolutně nic, se nedozvídáme o jeho roli při pražské defenestraci.

  Nepatrný záblesk jeho jména v dobových pramenech vyprovokoval badatele k spekulativním závěrům, že Jan Žižka už tehdy stál opravdu v čele revolučních zástupů po boku radikálního kněze a kazatele Jana Želivského, který vlastně celou defenestraci odstartoval. Předpokládám, že v kritických chvílích Jan Žižka na Karlově náměstí opravdu byl. Ale jakou měl úlohu už nedokážeme dnes posoudit.

  Třetí nejasností: byla defenestrace živelným výbuchem lidové zloby, nebo snad připravovanou akcí? Lze se shledat s obojím výkladem. Já se přikláním k záměrně vedenému útoku ze strany nespokojených obyvatel Prahy. Vždyť Želivského posluchači přišli na nedělní kázání, a to se zbraněmi skrytými pod plášti, konšelé měli zřejmě pohotovost, když místo na nedělní mši byli na radnici-za velmi napjaté situace. V Praze se přece nějaká mimořádná událost patrně dala očekávat!

  Připomínám že defenestrace v pořadí první, a také nejkrvavější, se odehrála 30. července L.P. 1419. Tím odstartovala silnou a dobře vedenou husitskou revoluci.

 

 
.

Speciály

Tipy