Dějiny národa Českého - PRVNÍ ZOOLOGICKÉ ZAHRADY

25. 06 2020

www.inadhled.cz   Autorka: Jitka Čížová

  Každý z nás už někdy byl v zoologické zahradě. Jak a proč ale vznikly? První zoologická zahrada pro veřejnost vznikla v Paříži v prosinci 1794 díky zrušením soukromé královské menažerie Versailles. Nicméně zvěřinec a cirk byly známé daleko dříve a za jiným účelem, než jak jej známe dnes. První zvěřince vznikly na území Afriky a Asie už ve druhém tisíciletí před naším letopočtem. Pravděpodobně nejstarší zoo založila egyptská královna Hatšepsut kolem roku 1500 před naším letopočtem u Amonova chrámu v Thébách. Šelmy v těchto zvěřincích krmili otroci a byly krmeny otroky a odsouzenci. Děti nebyli výjimkou.....


  Pojďme o několik x let dopředu. V Evropě se historie zoo začala psát zhruba renesancí. Sbírky zvířat tehdy fungovaly jako soukromé kolekce kuriozit mocných a bohatých. Známá je už za císaře Rudolfa II. a nelézala se v Jelením příkopě. Tato podívaná byla volně přístupná pro širokou veřejnost. To menažerie Marie Terezie v Schönbrunnu u Vídně založená jejím manželem Františkem I. v roce 1752 měla výběhy do kulata a sloužila převážně k pobavení šlechty.

  Až pařížská zoo ale byla ustavena jako veřejná instituce spojená s vědou. Zoologické zahrady v ČR patří v celosvětovém měřítku spíše k těm mladším – nejstarší je zoo v Liberci, která vznikla v roce 1919; následovaly ji zahrady v Plzni (1926) a Praze (1931). V dnešní době se zahrady zaměřují na rozmnožování ohrožených druhů a každá z nich má svou specializaci. Ta nejstarší, Liberecká se zaměřuje na chov bílých tygrů a lachtanů. Ti jsou také největším lákadlem.

  Pražská zoo má největší stádo koně Převalského, chová ho od roku 1921 a od roku 1959 vede celosvětovou plemennou knihu tohoto druhu. V roce 1934 daroval Vlasta Burian do zoo dva lachtany jménem Hýta a Batul ( podle dvou malých knižních uličníků) a v poslední době se tady daří o množení i jiných ohrožených druhů, například gorilích mláďat a v poslední řadě i mláďat sloních.

  Ostravská zoo je druhá největší v republice a zaměřuje se na chov hrochů, které má tato zahrada ve svém erbovním znaku. Tato zoo je také pověřena správou Evropské plemenné knihy tohoto druhu. Nedávno jste tady mohli zahlédnout nejstaršího hrošího otce na světě jménem Honza, který ale musel být v roce 2018 z důvodu prudkého zhoršení zdravotního stavu utracen.

  Safari Park Dvůr Králové je jedna z nejznámějších zoologických zahrad v Česku. Najdete tu největší kolekci afrických zvířat v Evropě a jedinečné Africké a Lví safari. Dvorský safari park je také světovou jedničkou v odchovu kriticky ohrožených zvířat a jejich navracení zpět do přírody. Do Afriky už dokázal převézt osm nosorožců. Zároveň je to jediné místo na světě, kde se podařilo rozmnožit severního bílého nosorožce v lidské péči.

  Druhá nejstarší zahrada u nás je plzeňská zoo, která je hlavně botanickou, a také v ní jako jediné najdete nejvíce zvířat! Dále zde najdete rozsáhlou expozici pravěké osady z doby kamenné, bronzové a železné. To je doplněno archeologickými nálezy a ukázkami pravěkých technologií. Co se týká botaniky, bylo zde vysázeno 337 listnatých a 44 jehličnatých dřevin a milovníci rostlin si přijdou na své zejména v sukulentním skleníku s více než 1000 taxony polopouštních rostlin Starého světa. Velkou atrakcí je i Dinopark, který láká zejména ty nejmenší návštěvníky.

  Jak je vidět, zoologické zahrady mají své místo a postupem času se z podívané staly velmi užitečnými v zachování živočišných a rostlinných druhů.

.