Dějiny národa Českého - SÁMOVA ŘÍŠE-VOGASTISBURG

9. 01 2020

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Historici v dnešní době si lámou hlavu, byla Sámova říše, či nebyla, nebo existoval Vogastisburg, či ne! Co vlastně víme o kupci zvaném "Sámo". Historické údaje, které se nám do dnešních dnů podařilo dochovat, vyvolávají spíše řadu otázek, než aby osvětlily jeho osobnost a význam. Uvádí se, že to byl francký kupec, který pobýval mezi Slovany. Je sice pravdou, že jeho jméno "Sámo" zní sice slovansky, ale na druhou stranu se uvádi, že pocházel z dnešního Německa. Je pozoruhodné, že ač pocházel z francké říše, byl sám pohanem. Křesťanství ve francké říši, hlavně ve vyšších kruzích, bylo v jeho době již značně rozšířené.

  Sámo žil v polovině 7. století. Měl údajně 12 slovanských žen a s nimi pak až 37 dětí, z toho 15 bylo dcer a 22 synů. I přes tak početné potomstvo se nikde nedočtete, že by nějaký jeho potomek pokračoval v jeho vládnutí nad slovanskými kmeny, či státy. Sámo údajně disponoval s početnou a dobře vyzbrojenou armádou, která budila postrach v celé Střední a Východní Evropě. Samotný Sámo se těšil velké vážnosti, měl také větší pravomoce nadřazující jej v oblasti vojenské na slovanských uzemí. Patrně nikdy se již nepodaří objasnit, proč tento nadějný pokus o vytvoření prvního státního útvaru v této oblasti neměl trvalejší charakter a proč zmizel tak rychle, jak začal, a to v zapomnění.

  Dalším cílem pátrání po kupci zvaném "Sámo" je jeho město, chcete li hradiště, kde " Sámo" působil. Název Vogastisburg je dodnes dochovaný, ne však místo, kde toto město či hrad stály. Je to patrně jediný název, který se vztahuje právě ke kupci Sámovi. Nelze, a to je to podstatné, jej však ztotožnit s žádným dnes známým místem v Evropě. Kde se tedy Vogastisburg vlastně nacházel? Mohl být ještě na území dnešního Bavorska. Bylo by to jistě pravděpodobnější vzhledem k jeho názvu. Několik historiků v současné době se ale domnívá, že Vogastisburg byl na území dnešních Jížních Čech, a to přímo nedaleko Domažlic. Další část historiků se domnívá, že šlo o hradiště nedaleko Kadaně v v Západních Čechách.

  Jméno samo však dokládá, že tehdejší Slované již stavěli opevněná sídla, ostatně z této doby jich archeologové našli celou řadu, jak v Čechách tak na Moravě. I Morava, a to hlavně ta jižní je ve hře, kde možná stávalo sídlo slavného Sáma Vogastisburg. Vzhledem k tomu, že ke konfliktům s franckou říší docházelo zejména na západě naší země, jsem si téměř jist, že Vogastisburg pokud opravdu existoval musel být poblíž hranic s franskou říší, tedy na zápedě či jihu dnešních Čech. Pokud budeme ale čerpat v Fredegarově kronice, která byla napsána na konci 7. století, pak se ale musíme spíše přiklonit k názoru, že Vogastisburg byl předchůdcem dnešního Znojma. Jenže žádný archeologický průzkum kolem Znojma jej nikdy nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.

  Konec slavné Sámovy říše se datuje do roku 658 nebo 661., kdy se zcela rozpadla. Proč tomu tak bylo, když měl Sámo tolik potomků, je ale záhadou. Jediné, co tedy po kupci zvaném Sámo zbylo, je jen kronika zmíněného pisatele, ale ani ta není celá. Takže to, jestli byl Sámo první opravdový vládce na našem území, patrně již nikdy nikdo neobjasní.

.