Dějiny národa Českého - SÁMOVA ŘÍŠE

20. 12 2018 | www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Historické údaje, které se o řečeném kupci Sámovi a jeho velké říši dochovaly, vyvolávají spíše řadu nejasností a otázek. Tak tedy se uvádí, že byl franským kupcem, který pobýval mezi Slovany. Jeho jméno však zní opravdu slovansky. Je pozoruhodné, že byl pohanem, i když křesťanství ve franské říši bylo v té době již dávno značně rozšířeno. Měl údajně 12 manželek, většinou slovanského původu a s nimi pak 37 dětí, z toho 15 dcer a 22 synů.
Pravděpodobně měl početnou a velmi dobře vyzbrojenou družinu. Sámo se pak sám údajně těšil velmi velké vážnosti, měl také větší pravomoci, nadřazující jej v oblasti vojenské, správní i náboženské nad ostatní knížata.

  Jeho hlavní městem byl jakýsi Vogastisburg. Nelze jej však dnes ztotožnit z žádným dodnes známým městem u nás. A tak je zcela možné, že ani na našem území neleželo. Jiná legendy praví, že Vogastisburg se nacházelo na území dnešního Znojma. Ale mohlo se také klidně nacházet někde v Bavorsku nebo snad v jižních Čechách, a to přímo nedaleko Domažlic. Jméno Sámo však dokládá, že tehdejší Slované již stavěli opevněná sídla, ostatně z této doby jich archeologové našli celou řadu jak v Čechách, tak i na Jižní Moravě.

  Kde bylo centrum Sámovy říše, lze také jen předpokládat. Vzhledem k tomu, že ke konfliktu s franskou říší docházelo v pohraničních oblastech západně od Čech,a západně od Panonie, bylo centrum Sámovy říše označeno na jižní Moravě. Ať tak či tak, historie o Sámově říši a o něm samotném je velmi zajímavá a nám bohužel patrně již zůstane navěky jen záhadou.

Autor: Administrator

Diskuse

Speciály

Tipy