Dějiny národa Českého - SÍDLO PRAŽSKÉHO BISKUPA

8. 05 2019 | www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  L.P. 976 vítala Praha svého prvního biskupa. Stal se jim Theitmar, mnich saského původu, který již nějakou dobu pobýval v Čechách. Sídlem biskupa, který byl v Čechách ještě dlouhou dobu považován spíše za knížecího kaplana než za samostatného církevního hodnostáře, se L.P. 976 stal Pražský hrad.
Hrad byl sídlem jak biskupa tak knížete. Jeho hradby tak chránily knížecí palác a nově vystavěný biskupský dům.

  Bohužel se původní palác, kde sídlil pražský biskup dodnes nepodařilo lokalizovat. Předpokládá se, že byl dřevěný, patrně víceprostorový a patrový. Dům, kde první biskup úřadoval, byl v prostoru Starého proboštství na dnešním III. hradním nádvoří, tedy v objektu, který naštěstí unikl rozsáhlé demolici s dostavbou chrámu sv. Víta v druhé polovině 19. století. Při archeologických průzkumech se v základech stojící stavby podařilo odkrýt pozůstatky několika následných budov. V 10. století tu patrně stály dva velké dřevěné domy, tedy stavby, které se nijak nelišily od ostatních budov Pražského´hradu.

  Za nejvýznamnější zjištění je ale možné považovat další fázi-šlo o rozlehlou budovu zaujímající téměř 9 x 9 metrů půdorysu. Kromě toho jsou zde pozůstatky kamenného zdiva. Kameny byly slepovány jílem a nikoli maltou, horní patro bylo jistě dřevěné. I tak jde ale o nejstarší kamennou obytnou budovu u nás. Dům byl patrně přestavěn někdy před rokem 1060. Spolu s domem byla za panujícího knížete Spytihněva II. postavena kaple sv. Mořice, dnes dochována jen v základovém zdivu. Kaple byla postavena na příkaz biskupa Šebíře. Pražský biskup plnil roli spíše jako zpovědník knížete a kaplana, na rozdíl od pozdějších arcibiskupů se do politiky až na malé výjimky nevměšoval. Asi nejslavnější biskupem byl druhý Vojtěch Slavníkovec.

Autor: Administrator

Diskuse

Speciály

Tipy