Dějiny národa Českého - SKANDÁLEM TO ZAČALO, SKANDÁLEM TO I SKONČILO

6. 08 2020

www.inadhled.cz  Autorka: Jitka Čížová

  Skandály hýbou světem i dnes, natož v předminulém století, kdy mravnost byla chápána naprosto odlišně. Jedním takovým byl i milostný příběh následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d' Este ( 1863 - 1914 ) a hraběnky Žofie Chotkové. Na císařském dvoře to byl skutku neslýchaný skandál! František Ferdinand d' Este byl natolik silnou osobností, mužem pevných zásad a charakteru, že neváhal čelit mnoha ústrkům své rozvětvené habsburské rodiny, ba i samotnému císaři. Svůj sňatek s Žofií prosadil i za cenu smlouvy, že žádný jeho potomek nebude mít nikdy nárok na rakouský trůn. To byla hodně vysoká cena! František Ferdinand na to nedbal, byl jedním z nejbohatších mužů své doby a mnohem důležitější pro něj bylo prožít svůj život po boku vyvolené ženy, jediné bytosti, s níž si opravdu rozuměl.

  František Ferdinand d' Este už ve svých 12 letech byl nejbohatším členem císařské rodiny. Zdědil po svém strýci obrovský majetek s paláci ve Vídni, Římě, Benátkách a panství se zámkem Chlum u Třeboně, včetně bohatých sbírek uměleckých děl a předmětů. Později vlastnil i zámek Konopiště, které odkoupil od Lobkoviců. je tedy jasné, že dosud svobodný a prý i velmi hezký arcivévoda byl žádanou partií, o kterou stály všechny svobodné dívky z těch nejurozenějších aristokratických rodin. On však nepospíchal....

  Celé 4 roky se Františku Ferdinandovi svou lásku k Žofii dařilo tajit. Hraběnka působila jako dvorní dáma u arcivévodkyně Isabely, manželky arcivévody Bedřicha z boční linie habsburského rodu. František Ferdinand udržoval s touto rodinou čilé styky a arcivévodkyně Isabela časem nabyla dojmu, že k nim jezdí na návštěvy kvůli její nejstarší dceři Marií Kristýně, které se údajně dvořil a hrával s ní tenis. Ale toto dvoření byla jen zástěrka k utajení jeho pravé a hluboké lásky.

  Arcivévodkyně se k Žofii, své dvorní dámě, často chovala arogantně a hůř než ke služce. O to větší šok utrpěla v okamžiku, kdy při další Františkově návštěvě všechno prasklo. Dopomohla tomu náhoda, neboť František zapoměl svoje kapesní hodinky na lavičce a sluha, který je našel, je odevzdal arcivévodkyni Isabele. Jaké bylo její zděšení, když v medailonku místo podobizny její dcery na ni koukala tvář dvorní dámy Žofie Chotkové! Od té chvíle se stala zapřísáhlým hraběnčiným nepřítelem. Štvaní a intriky i ostatních členů rodiny se míjely účinkem.

  František Ferdinand d' Este si vyžádal audienci v březnu roku 1899, kde požádal císaře Františka Josefa I. o souhlas se sňatkem. Nutno podotknout, že v této situaci byla pro mladý zamilovaný pár velkým přínosem císařovna Alžběta Bavorská zvaná Sisi. Císař si vzal rok na rozmyšlenou. Ale ani po roce se arcivévoda František Ferdinad své lásky nevzdal. Ba naopak. A tak 1.července 1900 se v Zákupech koná svatba. Nikdo z členů habsburské monarchie nebyl přítomen. ( Alžběta Bavorská byla už tou dobou po smrti následkem atentátu). Až po celých devíti letech císař František Josef I. ocenil, že Žofie je oddanou manželkou a matkou a udělil jí titul vévodkyně.

  Sotva jeden skandál utichl, byl na obzoru druhý. Dopoledne 28. června roku 1914 byl totiž v bosenském Sarajevu spáchán atentát na arcivévodu. Arcivévodkyně údajně terčem nebyla. Na trasu, kudy projížděl arcivévodův vůz, bylo po osmdesáti metrech rozmístěno jenom stodvacet policistů, kteří nemohli davy lidí, mezi nimi čtyři atentátníky, uhlídat. Zcela nepochopitelný je fakt, kdy jeden z atentátníků hodil na projíždějící auto bombu, která explodovala a zranila jen členy doprovodu. Arcivévoda i poté pokračoval už bez doprovodu. Nikdo nepředpokládal další atentát, natož úspěšný. Na to čekal Gavrilo Princip se svou poloautomatickou pistolí. Stačil vystřelit dvakrát a vlastně ani pořádně nemířil. Obě kulky byly smrtící, přitom atentátník nechtěl vůbec arcivévodkyni ublížit.

Tímto atentátem se zažehla první světová válka.

 
.