Dějiny národa Českého - SLAVNÍ POBĚLOHORŠTÍ MIGRANTI VÁCLAV HOLLAR. JAN AMOS KOMENSKÝ. KAREL ŠKRÉTA.

9. 09 2021

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

1. Václav Hollar narozen 13. července. 1607 v Praze. Světoznámý grafik, virtuos všech technik, pracovitý (přes 4000 opusů), nebarokně střízlivý. Taktéž dokonale zobrazoval krajiny, městské veduty, kroje, živočichy, rostliny, přírodniny, lodě, zbraně, podobizny, kreslil přesné mapy. Světoběžník Václav Hollar od L.P 1627 putoval Evropou, aby intermezzem delšího pobytu v Antverpách zakotvil v Londýně. Byl slavným učitelem kreslení prince waleského, později královským kreslířem a rytcem.
Získal šlechtický titul. Zemřel 25 března L.P. 1677 v Londýně.

2. Jan Amos Komenský narozen 28. března. L.P. 1592 na Moravě. Zřejmě nejproslulejší osobnost našich dějin, vůdčí představitel české kultury 17. století. Zakladatel moderní pedagogiky a didaktiky, autor převratně nových obrázkových učebnic jazyků. Autor velebných utopických projektů lidské všenápravy a vševěd, taktéž hlava exulantského českobratrského hnutí. Vlast Komenský opustil L.P. 1628, do L.P. 1656 žil v polském Lešně, odkud se ovšem pracovně vydal do Anglie, Švédska a do Uher.
Posledních 14 let žil Jan Amos Komenský v Amsterdamu a zemřel 15. listopadu L.P. 1670 právě tam.

3. Karel Škréta se narodil L.P. 1610 v Praze. Byl zakladatel českého barokního malířství, tvůrce evropsky věhlasného díla. Jako protestant odešel Škréta do exilu L.P. 1628. Pobýval hlavně v Itálii, kde také umělecky vyzrál. Posléze přijal katolictví, což mu na rozdíl třeba od Hollara umožnilo návrat do Prahy L.P. 1638. Vyrostl v excelentního portrétistu a věhlasného malíře oltářních obrazů. Například v kostelech sv. Mikuláše, Tomáše, Štěpána, Panny Marie před Týnem a Na Zderaze. Karel Škréta zemřel 30. července L.P. 1674 v Praze.

4. Pavel Stránský narodil se patrně v lednu 1583 nedaleko Brandýsa nad Labem. Městský právník a politik, radní města Litoměřice, po emigraci L.P. 1628 správce gymnázia v polské Toruni. Proslul dějepisnou encyklopedií. O státě Českém (Res bublica Bohemia). Všestranně poučen o předbělohorských poměrech v Českém království se stalo klasickým dílem o naší minulosti i s odrazovým můstkem pro Bohuslava Balbína, Pěšinu z Čechorodu aj. pozdější historiky. Pavel Stránský zemřel v únoru L.P. 1657 v Toruň.

Na obrázcích: Jan Amos Komenský a Václav Hollar.

 
.

Speciály

Tipy