Dějiny národa Českého - SLAVNÝ ŘÁD OCHRÁNCŮ BOŽÍHO HROBU ŠALAMOUNOVA CHRÁMU V ČECHÁCH (TEMPLÁŘI)

13. 11 2019

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

Jistě každý z Vás slyšel o řádu chudých rytířů ve jménu Krista při Šalamounově chrámu. Tento starý francouzský rytířský řád, který působil snad v celé Evropě přišel ve 13. století taktéž i do Českého království, a stejně, jako církevní řád Johanitů, tu založil komendu a započal stavět kostely. Díky písemné zprávě dnes vime, že řád Templářů, jak se často nazývá tento řád, zde založil 4 komendy a sídla, a to v Uhřiněvsi u Prahy,v Jamolicích u Znojma, a v Čejkovicích, nedaleko Hodonína. Dalším majetkem byl gotický hrad Templštejn, postavený někdy okolo roku 1279 nedaleko Moravského Krumlova. Přibližně okolo roku 1285 rytířský řád Templářů v Praze započal se stavbou kostela sv. Vavřince na Malé straně. Zejména tento kostel sloužil řádu při pobytu u královského dvora. Po zrušení řádu byl kostel předán do vlastnictvý Johanitů a posléze Dominikánům.

  Obec Uhřiněves, která ve 13. století zřejmě patřila tomuto slavnému rytířskému řádu, má ve svém znaku dodnes pozoruhodnost, která byl měla mít spojitost právě s řádem Templářů-červený templářský kříž. Tento znak řád používal již od jeho založení pravděpodobně od roku 1119. K majetku slavného řádu pravděpodobně náležely další vesnice, např. Kolovraty, Krabošice, Lipany, Přestavlky u Benešova a Stodůlky (Praha). Dokladem je listina vydaná králem Václavem II. Přemyslovcem LP 1292. Vesnici zakoupil řád Templářů od jisté hraběnky Marie z Hardeggu. Po zrušení řádu byl taktéž tento majetek předán do rukou církevnímu řádu Johanitů,

  Rytířský řád se usadil taktéž na Moravě, kde se dochovala písemná zmínka z LP 1241 o působení tohoto slavného řádu. Je jisté, že rytířský řád se zůčastnil bitvy u Lehnice proti takzvaným Tatarům, kteří pustošili takměř celou Východní a Střední Evropu LP 1242. Dodnes se dochovala listina, kde preceptor Templářekého řádu píše francouzskému králi Ludvíkovi IX. o této bitvě zprávu. Za pomoc v této patrně rozhodující bitvě daroval český král Václav I. obec Čejkovice, kde řád započal pěstování a výrobou vína. Další zpráva o působení řádu Templářů se dochovala z vesnice Jamolice, rytířský řád Templářů zde koupil od Pernštejnů několik lánů pole, které vzápětí daroval doubravnickým jeptiškám.

  Největší záhadou byl však hrad, který nesl a dodnes nese název podle slavného řád-Templštejn. Název je sice jednotnačný, ale skutečnost, že tento hrad založil Templářský řád jednoznačná již dnes není. Podle historiků je zcela možné, že tam, kde dnes stojí zřícenina hradu, stávala tvrz, kterou snad Templářský řád opravdu založit mohl. Vzhledem k tomu, že řád byl LP 1312 zrušen, bylo díky tomu spáleno i mnoho listin, což je dnes velká škoda. Ať tak či tak, slavný řád Templářů na našem území působil a je jisté, že zde zanechal nejen mnoho původních staveb, ale také mnoho potomků.

Diskuse

.