Dějiny národa Českého - STAROPRAŽSKÉ LEGENDY: DŮM U ŽELEZNÉHO MUŽE. PLATNÉŘSKÁ ULICE

13. 09 2021

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Souběžně s Kaprovou ulicí táhne se na západ směrem k Vltavě ulice Platnéřská. Ale stojí tu již jiné domy, a co obyvatelů se zde vystřídalo. Na východním konci Platnéřské ulice zbudovali L.P. 1908 Novou radnici a naproti Městskou knihovnu. Ulice zvala se po platnéřích, kteří mívali v ní své dílny, tepajíce tu ze železného plechu přilby a rytířská brnění.

  Na jednom domě na výstupku stávala též socha rytíře v plné zbroji. Patrně znak platnéřského řemesla. Za českého krále Jana Lucemburského bylo v Praze mnoho všelijaké čeládky. Neboť kdykoliv se král vracel z ciziny do Prahy, následovaly ho celé houfy všelijakých dobrodruhů. Stalo se, že jednou zavítal s králem do Prahy také rytíř, který jinak nechodil po městě než v černém brnění. Jenže když potřeboval na brnění nějaké opravy, zašel do Platnéřské ulice k zbrojíři, který měl velmi krásnou dceru.

  Když dívku uviděl, nemyslel rytíř na nic jiného než na ni. Ale se špatnou se potázal, když ji řekl, že ji miluje, neboť ho odmítla. Uražený rytíř se rozhněval a probodl krásnou dívku dýkou. Však ty Božímu hněvu neujdeš! vykřikla umírající dívka a její klatba se opravdu naplnila. V té chvíli, kdy vydechla naposledy, rytíř zkameněl. Dívku pochovali na hřbitově u svatého Linharta, ale co se zkamenělým rytířem? Jeden s konšelů dostal nápad udělat na domě podstavec vyčnívající do ulice a na ten ho postavte pro výstrahu cizí zpustlé čeládce.

  Tak se stalo. Ale duch rytířův neměl pokoje. Vždy jednou za sto let se vracel právě den a hodina vraždy do zkamenělého těla na vysvobození. Spása však nebyla tak snadná. Mohla ho totiž vysvobodit jen panna, jejíž duše byla čistá a bez hříchu. Tak plynul věk za věkem, ale duše rytířova čekala marně na vysvobození. Až se konečně do domu nastěhovala vdova s dcerou, jenž byla tak dobrá a nevinná, že nebylo ji rovno v celém okolí. Ale ani panna čistá však zkamenělého rytíře na podstavci nevysvobodila.

  Když před léty bourali pražské Židovské město, došla řada i na okolní ulice k němu přiléhající. Tedy i na Platnéřskou ulici a na dům U železného rytíře. Ale sochu zakletého rytíře nezničili, neboť ji dopravili do pražského městského muzea. Snad je tam zakletému rytíři lépe. Tato legenda se dodnes uchovává v paměti na smutnou událost, která se opravdu stala. Ať už tomu věříte, nebo ne!

 

 

 
.

Speciály

Tipy