Dějiny národa Českého - STAROPRAŽSKÉ POVĚSTI: STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV A STARÁ ŽIDOVSKÁ LEGENDA

24. 11 2020

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Pražský židovský hřbitov leží nedaleko toku Vltavy. Staré Židovské město sice zmizelo, ale na jeho místě jsou dnes nové domy. Mezi nimi se však ukrývá starý židovský hřbitov, opředený legendami a pověstmi. Co se v něm jen zdvíhá náhrobků, a tak pražští Židé jsou dnes také na tuto památku hrdi. Židé se odvažují tvrdit, že jejich hřbitov je starší než sama Praha, protože prý se tu usadili už dávno před příchodem Čechů, a to ještě před příchodem bájné kněžny Libuše a Přemysla oráče. Na Vyšehradě je dokonce někde v zahradě schovaný náhrobek ženy, která měla jméno Sára Katzová z Aronova pokolení, na němž je vytesán rok 606. Ale jak to tak bývá, patrně se v nějaké té době vymazala před první šestkou jednička, nebo také ne.

   První zmínka o židovském hřbitově se však zachovala ve starých zápisech teprve L.P. 1420, tím se ale nedá tvrdit, že se tu nepohřbívalo již mnohem dříve. Toto místo podle legendy sloužilo jako pohřebiště už za vlády prvních Přemyslovců, a snad už z doby knížete Břetislava. Židovská pohřebiště byla také objevena v dnešní Spálené a Jungmannově ulici, kde stála i židovská zahrada L.P. 1478. Ani ne za rok byl ale hřbitov zrušen a ostatky zemřelých převezeny na hřbitov v Židovském městě (dnešní Josefov). Pověst ale tvrdí, že to byl hřbitov židovských sebevrahů.

  Židovská legenda:

  Ve Francii žil v dávných dobách zbožný, ale chudý Žid, kterého netrápila ani tak chudoba jako to, že neměl se svou ženou potomka. Kdysi se procházel podél mořského břehu, našel překrásnou perlu, která měla velkou cenu, ale nikdo ji nechtěl koupit, až křesťanský klenotník za ni nabídl značnou cenu, ale chudý Žid než by ji prodal křesťanu, raději opět zašel k moři a hodil ji do něj zpět. V tom se ozval hlas z mořské hlubiny "Dobře si učinil! Za odměnu do roka bude tvá žena mít syna".  Tak se také stalo, chlapec vyrost a stal se rabínem v pražském Židovském městě.

  Jmenoval se Rábi Jarcha, měl v Praze i mnoho četných přátel, ale i nepřátel, kterých se bál. Tak se stalo, že obávaje se vstoupit do synagogy, modlil se pouze doma s hloučkem svých věrných přátel. Ale jednoho dne vyrazili jeho nepřátelé dveře a vnikli do bytu Jarchiho, rozsekli mu hlavu ostrým mečem. Vše se stalo tak rychle, že mu nestačili pomoci ani jeho přátelé. Vrahové jak rychle čin vykonali, zase rychle zmizeli, Jarchiho tělo leželo mrtvé na podlaze. Ti, co zůstali u jeho mrtvoly, hlasitě naříkali, jen rabínova choť neplakala, nezoufala, ale rychle přinesla nádobu plnou balzámu, který nalila na hluboké rány a přečetla magickou Kabalu. A hle, rána se zavřela -Jarcha byl zase živ a zdráv. Samotný Jarcha se pak dožil vysokého věku, snad 78 let.

  Tato krásná legenda je dodnes k přečtení ve starých židovských knihách, kam se ale normální smrtelník však nedostane. A jak ji znám já??? Moje velké tajemství...

Na obrázku Starý židovský hřbitov v Praze.

 
.