Dějiny národa Českého - STRACHKVAS - KRISTIAN

16. 03 2020

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Plán knížete Boleslava I.

  Součástí Boleslavova plánu na získání samotné církevní provincie bylo i vyslání mladšího knížete syna do kláštera v bavorském Řezně. S mladíkem vychovávaným v jednom z nejprestižnějších klášterů střední Evropy se navíc určitě počítá jako s budoucím biskupem pro připravené biskupství. Snad jen souhrou nešťastných náhod k tomu nedošlo-spousta věcí se ostatně na konci 10. století změnila a mnohé plány a sny Boleslava vzaly v těžkých dobách zasvé.

  Boleslavova syna zná historie pod dvojím jménem - Kronikář Kosmas ho nazval Strachkvasem (měl se údajně narodit v předvečer vraždy knížete a světce Václava, tedy v době strašného kvasu). Ve skutečnosti byl ale jistě mladší. Patrně v řezenském klášteře přijal jméno Kristian. Pod tímto jménem je znám především jako autor nejobsáhlejší legendy českého raně středověkého státu sepsané patrně v Praze v letech 992 až 994, tedy v době, kdy se do Prahy z prvního exilu vrací biskup Vojtěch, jemuž Kristian své dílo dedikoval. Asketický mnišský život, ke kterému byl v klášteře v bavorském řezně veden reformním opatem Ramwoldem, mohl Kristian považovat za formu přísného pokání, které vlastně mělo vykoupit otcův dávný hřích, nešlo jej zlehčovat - snad proto o vlastním otci v legendě píše jako o bratrovrahovi a nejkrutějším knížeti.

  Když byl v roce 996 Vojtěch Slavníkovec uvolněn z úřadu pražského biskupa. hodlal Kristian se souhlasem Vojtěcha zaujmout jeho místo a konečně tak splnit dávnou vůli jeho údajného otce Boleslava I. (Bratrovraha). Při jednou z církevních obřadů v německé Mohuči byl však přímo od oltáře stižen patrně epileptickým záchvatem. Více už o Kristianovi neslyšíme. Ale je jisté, že i kdyby přežil, ztratil by díky možné mrtvici nebo epi-záchvatu naději stát se pražským biskupem. V této době totiž každý takový člověk, který byl stižen záchvatem, byl považován za ďábla a za neblahé znamení. Abych pravdu napsal, tak již několik let se snažím záhadu Strachkvase (Kristiana) vyluštit. Zatím ale vede tajemství, které si patrně Kristian vzal do hrobu. To samé platí i o záhadné bratrovraždě.

.

Speciály

Tipy