Dějiny národa Českého - STRAHOVSKÝ KLÁŘTER

19. 10 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Píše se rok 1143 a nedaleko Pražského hradu zakládá druhý český král Vladislav Přemyslovec spolu se svou první manželkou Gertrudou Babenberskou a olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem klášter, jenž původně dostal latinský název Mons Sion. V dnešní době je tento prostorný a patrně jeden z největších klášterů na území Prahy znám spíše pod názvem klášter na Strahově. Biskup Jindřich Zdík se zde pokusil o vytvoření největšího řeholního konventu inspirovaného kanovníky Božího hrobu.

  Klášter byl o prvopočátku v majetku nejen krále Vladislava, ale zejména řádu Premonstrátů, který do Prahy rok předtím pozval král sám. Kamenný kostel, jenž byl součástí kláštera, byl vybudován v roce 1178 z podnětu knížete Soběslava II. O čtyři roky později dne 23. května LP 1182 byl dostavěný kostel a klášter znovu vysvěcen biskupem Jindřichem Břetislavem. Podle přání samotného krále Vladislava byl zde tento druhý český král po smrti pohřben, a to přímo v centru kostela.

 Dne 19. října LP 1258 postihla klášter, ale i přilehlý kostel, tragédie v podobě rozsáhlého požáru, který se táhnul z dnešní Malé Strany. Klášter byl zničen prakticky celý. Po požáru se až do doby Lucemburků klášter sice opravoval, ale nutno dodat, že opravy probíhaly převážně ve vnitřních prostorách.

  V době nadcházející husitské revoluce byl už beztak napůl zničený Strahovský klášter opět vypálen a dílo zkázy bylo dokonáno. Tato událost se datuje do roku 1420, kdy radikální husité nejenže mnichy z kláštera pobily, ale také celý areál vypálili. Více jak 180 let Strahovský klášter připomínal zčernalou ruinu. Až teprve LP 1601 se klášter a koste Nanebevzetí Panny Marie začal konečně opravovat

  Mimochodem kostel Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, tedy v areálu kláštera, se započal stavět jako románská bazilika již v době založení kláštera. Kníže Soběslav II. posléze celou románskou baziliku přebudoval a rozšířil. Po již zde zmíněném požáru z roku 1258 byla z podnětu krále Přemysla Otakara II. bazilika Nanebevzetí Panny Marie goticky přestavěna. Ještě téhož roku byla k bazilice přistavěna boční kaple původně zasvěcena sv. Voršile, dnes ale sv. Norbertovi.

  V době husitské revoluce byl i kostel, stejně jako celá klášter, zničen, tedy zejména vypálen a částečně pobořen. Stejně jako klášter se i původně přestavěný gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie začal v roce 1601 přestavovat.

  Na jaře LP 1613 byl areál opraveného a zprovozněného kláštera doplněn romantickou a v té době velkou a krásnou Opatskou zahradou. Vysázeny zde byly i krásné  zde neznámé turecké lísky, což jsou dnes nejstarší známé památné stromy na území hlavního města Prahy. Slavnou událostí ve Strahovském klášteře bylo, když sem v polovině roku 1627 byly z Magdeburgu převezeny ostatky sv. Norberta, tedy zakladatele řádu Premonstrátů.

  Další období Strahovského kláštera bylo spíše smutné. V probíhající třicetileté válce byl klášter švédskými vojáky brutálně vyrabován, bylo zde nenávratně odcizeno několik desítek starých a vzácných knih. Všechny jsou dnes ve Švédsku a o jejich navrácení doposud nikdo nepožádal, asi patrně z toho nikomu nic finančně nekouká. Barokní přestavbu celého kláštera na Strahově provedl v té době nejslavnější barokní mistr Giovanny Domenico Orsi. v letech 1671 až 1674.

  Na konci článku o Strahovském klášteře se ještě zmíním, že v době komunistické, tedy v roce 1950, byl klášter STB uzavřen a většina řeholníků byla deportována do sběrných táborů. Ještě dodám, že na počátku 90. let 20, stol. zde byl vytvořen Památník národního písemnictví a v klášteře má také své centrální sídlo.

 
.