Dějiny národa Českého - TAJEMNÝ LEGENDISTA KRISTIÁN

12. 04 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Životní osud autora pravděpodobně nejstarší latinské legendy o svatém Václavovi a jeho babičce Ludmile (kněžně Ludmile) patří dodnes k nejspornějším otázkám našich dějin. Možná, že Kristián byl vlastně jen pseudonym, který užíval autor této legendy, a který patrně z nějakého důvodu zůstal v anonymitě. 

  Stáří Kristiánovy legendy se dá jen těžko odhadnout, historik Josef Pekař zastává názor, že legenda byla sepsána někdy v polovině 10. století (tedy legenda o svatém Václavovi a svaté Ludmile). O historické autenticitě Kristiánovy legendy lze tedy pochybovat jen stěží. Někdo toto dílo přece napsat musel! Byl to snad mnich, který byl v těsné blízkosti samotných českých panovníků? Nebo jak tvrdí někteří historikové, že to byl dokonce jeden představitelů přemyslovského rodu, a dokonce jsou tací, kteří se domnívají, že to byl sám kníže Boleslav II.

  V jedné své legendě se Kristián dokonce obrací na tehdejšího pražského biskupa Vojtěcha Slavníka: Nyní Vás snažně prosím, slovutný biskupe a nejdražší synovče, poněvadž jste mne nehodného přiměl k této práci, abyste mne podporoval modlitbami u společného našeho ochránce pána Ježíše Krista a také k dosažení biskupské hodnosti.

  Právě tato pasáž z prologu Kristiánovy legendy je obsahově velice vážná. Kristián v ní oslovuje pražského biskupa Vojtěcha a zároveň zmiňuje o společném ochránci a přímluvci u samotného Ježíše Krista. Tím totiž nemohl být nikdo jiný než svatý Václav. Už jen na základě této informace v prologu Kristiánovy legendy lze odvodit, že její autor skutečně žil v 10. století a byl v těsné blízkosti s panovnickým dvorem a pražským biskupem Vojtěchem.

  Byl tedy tak zvaný Kristián vlastně samotný kníže Boleslav II.? O generaci později Kristiána dokonce Kosmas nazýval ve své legendě Strachkvase. Navíc Kosmas praví, že byl auror legendy mnichem, což svádělo k závěru že podle něho byl Kristián vlastně Strachkvas, který jako řeholník působil v bavorském Řezně. Kosmas se narodil L.P. 1045 a zemřel L.P. 1125. Tak že o více jak 100 let později, kdy Kristiánova legenda vznikla.

  Já se ale raději přikláním k tvrzení že Kristián byl buďto vládnoucí Přemyslovec (Boleslav II. syn knížete Boleslava I a Biagoty), nebo také nám dodnes neznámý bratr Boleslava II. Nasvědčuje o tom i to, že legenda vznikla v polovině 10. století. Dále také fakt že Kristián znal velmi dobře všechny osoby, které ve své legendě zmiňuje a až příliš detailně. Legenda o svatém Václavovi je z rukou Kristiána patrně nejvěrohodnější a také jako jediná udává přesný datum vraždy 28. září. Dále Kristián píše "že vrahové svatého mučedníka Václava rychlou jízdou do Prahy pospíšili a všechny jeho přátelé rozličným způsobem krutě zahubili a jejich děti zaživa do hlubin řeky Vltavy potopili." Což vypovídá i skutečnosti, že těsně po samotné vraždě knížete Václava bylo zabito mnoho přátel a věrných služebníků knížete i s rodinami.

  A ještě je zde jedna legenda, která je ve všech detailech stejná s legendou Kristiána, psána taktéž v průběhu 10. století - Crescente fide Christiana. Jaká náhoda, že by Kristián psal legendu i v zahraničí? To by ale musel být hodně vlivný člověk. Tak či tak Kristiánova legenda jednou pro vždy zůstane patrně naše nejstarší a zároveň nejvěrohodnější.

Na obrázku: Latinsky psaná Kristiánova legenda o svatém Václavovi a svaté Ludmile.

 

 
.