Dějiny národa Českého - TOMÁŠ Z BECHYNĚ - výročí

15. 11 2020

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  15. listopadu LP 1278 byl v bazilice sv. Víta na Pražském hradě novým pražským biskupem jmenován patrně nejvýznamnější biskup pražský Tobiáš z Bechyně. Úřad biskupa zastával v období mezi lety 1278 až 1296. Tedy v době krále Václava II. Přemyslovce. a v období pro Čechy smutném až tragickém, tedy po smrti krále Přemysla Otakara II. na Moravském poli.

  Tobiáš z Bechyně pocházel ze slavného staročeského rodu Benešovců. Jeho otcem byl významný purkmistr a šlechtic Vok z Benešova. Ve funkci pražského biskupa jej potvrdil olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku. Tobiáš z Bechyně byl po tragické smrti krále Přemysla Otakara II. velkým a doslova nebojácným kritikem braniborského markraběte Otty, jenž spolu se svou vojenskou posádkou doslova plenil nejenže Prahu, ale prakticky celé Čechy. Tobiáš z Bechyně byl i u vysvobození mladého krále Václava II., který byl zajat právě Ottou Braniborským.

  S římským císařem Rudolfem I. Habsburským dokonce Tobiáš z Bechyně dohodl svatbu mladého českého krále Václava II. a Rudolfovi dcery Jitky Habsburské. Tím se nakonec Čechy zbavily braniborské okupace a Václav II. mohl být v bazilice sv. Víta korunován českým králem. Největším nepřítelem pro pražského biskupa Tobiáše z Bechyně byl jihočeský Vítkovec Záviš z Falkenštejna, který byl i díky němu dne 24. srpna LP 1290 na hradě Hluboká popraven. V Týně nad Vltavou si Tobiáš na sklonku života vybudoval gotický a v té době mohutný hrad, také založil město Horšovský Týn nedaleko Domažlic. Tobiáš z Bechyně zemřel v Praze dne 1. března LP 1296 na otravu krve.

 
.