Dějiny národa Českého - TŘICETILETÁ VÁLKA-VESTFÁLSKÝ MÍR

3. 11 2018 |

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Třicetiletá válka, která převážně probíhala na našem území, byla pro české země přímo zdrcující. Kolik klášterů, kostelů a staveb lehlo popelem. Kolik lidských životů měla tato náboženská válka na svědomí. Ale tak jako každý válečný konflikt začíná, tak také jednou končí.

  Třicetiletou válkou trpěli nejen zubožení obyvatelé Čech a Moravy, ale dá se říct i celá střední Evropa. Postupně převládalo vědomí, že žádná ze stran nemá dosti sil rozhodnout válku ve svůj prospěch. Převládala vědomí, že snad nikdy neskončí. A že vyhladí takřka celou střední Evropu. A tak LP. 1644 probíhala mezi katolickou a protestantskou stranou ve vestfálském městě Münster mírová jednání, kdy se blýskalo na lepší časy. Bohužel ani v té době však neustály válečné střety, a popravdě, ještě více narůstal vojenský tlak na české a moravské země.

  LP. 1645 vrhl do Čech generál Torstenson a svedl u Jankova na Benešovsku snad nejkrvavější bitvu celé probíhající třicetileté války. Poté vpadl do Čech generál Wrangel a ještě v okamžicích, kdy se ve Vestfálsku podepisoval mír, bez milosti dobýval Prahu, tentokrát však naštěstí neúspěšně. Co lidských životů tato operace stála, co nakradeného majetku bylo odvezeno na sever Evropy. Avšak Vestfálský mír LP. 1648 potvrdil stav dosažený válkou.

  Habsburkové museli přiznat krach svého úsilí o dosažení převahy v Evropě. Španělsko ztrácelo pozice evropské velmoci. V říši měl nadále císař titul jen formální význam. Naproti tomu si rakouští Habsburkové upevnili postavení v dědických zemí, do které patřila i naše v té době válkou zubožená a napůl zničená země. Zmizel veškerý ten lesk a sláva českých zemí z doby císaře a krále Karla Lucemburského. Změnilo se i chování obyvatel, mnoho lidí ze strachu navždy tuto zemi opustilo.

  Po třicetileté válce zbyl v Čechách a na Moravě jen necelý milion obyvatel. Začala opět tvrdá rekatolizace, a české země tak byly odsouzeny se vyrovnat s politikou Habsburků, a to jak ve sféře duchovní, politické, tak i hospodářské. Není tedy divu, že rok 1918 doslova dokončil nenávist vůči Habsburskému dómu, a byla nastolena republika. Zkrátka Habsburkům se již nevěřilo. Zdali to bylo dobře, či nikoli, to nechám na Vás, ale na druhou stranu, ani republika toho šťastného příliš nepřinesla. Ale to už je jiný příběh.

Na obrázku: Malba probíhající třicetileté války a císař Ferdinand III. Habsburský.

Diskuse

.