Dějiny národa Českého - ÚMRTÍ MOŽNÉ ČESKÉ KRÁLOVNY - výročí

27. 11 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

 27. listopadu LP 1321 v Praze zemřela dcera českého krále Přemysla Otakara II. a jeho druhé manželky Kunhuty Haličské z rodu uherských Arpádovců Mazovská kněžna a pozdější abatyše kláštera u sv. Jiří KUNHUTA PŘEMYSLOVNA. S Kunhutou se dokonce počítalo tehdy, pokud Přemysl Otakar II. nebude míti mužského potomka, bude právě Kunhuta Přemyslovna korunována na českou královnu. To se ale díky narození budoucího krále českého a polského Václava II. nestalo. Sama dobrovolně jako dvanáctiletá vstoupila Kunhuta do kláštera sv. Františka, kde o se o její výchovu starala její prateta Anežka Česká (sv. Anežka)

  LP 1291 se Kunhuta Přemyslovna na žádost svého královského bratra Václava II. vdala za mazovského velkoknížete Boleslava II. z rodu Piastovců, se kterým měla tři děti- dcery Eufrozinu a Perchtu a syna Václava Plockého. LP 1302 bylo podle tehdejších kronikářů nešťastné manželství ze strany Boleslava Mazovského rozvedeno. A tak se Kunhuta Přemyslovna ocitla opět v Praze. Těsně po příjezdu do Prahy Kunhuta požádala svého bratra a krále Václava II. o svolení státi se abatyší svatojiřského kláštera, po vzoru její zemřelé pratety sv. Anežky České.

  Po smrti krále Václava III. a vymření Přemyslovců po mužské linii LP 1306 Kunhuta Přemyslovna poskytla vzdělání a výchovu Václavovým dcerám, Elišce a Anně. Podle Dalimilovy kroniky Kunhuta Přemyslovna vynikala zejména ve výtvarném umění. Byla také velkým mecenášem gotického výtvarného umění. V jednom takovém iluminovaném obrazu, který se dodnes dochoval, je dokonce vypodobněna i samotná Kunhuta Přemyslovna. Kunhuta Přemyslovna zemřela ve věku 56 let patrně na následky souchotin. Dodnes je Kunhuta Přemyslovna pohřbena ve svatojiřském klášteře na Pražském hradě.

 
.