Dějiny národa Českého - VELKÝ NIČIVÝ POŽÁR V PRAZE DNE 2. ČERVNA L.P. 1541

12. 01 2021

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Spaste duši! Hoří! Ještě byla noc 2. června L.P. 1541. Zvonění na poplach a zoufalý křik, vyvolával paniku nejprve na levém, pak i na pravém břehu řeky Vltavy. Praha zažila patrně největší živelnou pohromu svých dějin. Požár vypukl v domě zvaném v té době Bašta na Malostranském rynku. Náměstí s kotci a krámky, také však s honosnými domy šlechticů, českých pánů a měšťanů, bylo středem této části královského města Prahy.

  Oheň se bleskově rozšířil po střechách domů, boj s plameny byl z počátku marný. Malá Strana, Hradčany i zástavba pražského Hradu hořely po několik dnů. Škody nevyčíslitelné, desítky lidských obětí, oheň pozřel i starobylé zemské desky, soubor majetkových a soudních zápisů, privilegií, zákonů. Do základu vyhořelo na 197 domů. Na Malé Straně jich zůstalo ušetřeno jen 78. Na Pražském Hradě oheň zasáhl naprostou většinu budov včetně nedostavěné katedrály sv. Víta. Rozmáchlé Ferdinandovi plány na renesanční velkolepé opravy hradního areálu a okolí musely být odloženy, pracovní a finanční prostředky byly nyní zapotřebí vrhnout na odstranění nejvážnějších škod v důsledku požáru.

  Požár L.P. 1541 představoval opravdovou katastrofu, ale všechno zlé je k něčemu dobré. Jizvy po pohromě se zacelovaly celkem dost rychle. Zejména na Malé Straně. Na požářišti si zakupovali parcely zazobaní šlechtici, také se předháněli, kdo si svůj palác postaví dříve a honosněji. Vlastně díky samotnému požáru ze dne 2. června L.P 1541 vtrhla na Malou Stranu a Hradčany renesanční architektura a hned ve velkém. Krásný Lobkovický palác na Hradčanském náměstí stavěli italští mistři, jakým byl v té době slavný renesanční architekt Augustino Vlach - L.P. 1545.

  Vinou, či snad díky této katastrofě L.P. 1541 se renesančních staveb v Praze nakupilo nejvíce, hlavně na levé straně Vltavy. Staré a Nové Město se renesanční výstavby, a to jen v menší míře, dočkalo mnohem později. Byl dokonce zahájen i pokus o dostavbu katedrály sv. Víta v renesančním stylu, ale nakonec z tohoto velkolepého plánu sešlo. Možná, že i dobře! Praha zažila mnoho požárů před i potom, ale nikdy ne v tak velké míře, jako v osudový den 2. června L.P. 1541.

Na obrázku: Malá strana a Pražský hrad s Katedrálou sv. Víta v dnešní době. Pohled z Petřína.

 
.