Dějiny národa Českého - VIOLA ALŽBĚTA TĚŠÍNSKÁ

3. 05 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

   L.P 1305 v měsíci října se odehrála na hradě Pražském slavná svatba mezi králem českým králem Václavem III. ze slavného rodu Přemyslovců s krásnou Violou, dcerou těšínského vévody Měška I. zakladatele rodu Piastovců ve Slezsku. Viola se narodila L.P 1290. Tato dívka byla dcerou chudého knížete a tento slavný a velmi mocný král nikterak by ji nebyl pojal za chot zákonitou, kdyby nezahořel toliko láskou k panně krásné.

  Popravdě řečeno Violin otec zase tak chudý nebyl, pocházel ze slavného polského rodu Piastovců. Viola se snažila svého mladého, energetického a zřejmě někdy prostopášného Václava napravit, a jak píše kronikář zbraslavského kláštera, Václav rád a často pořádal bujaré večírky se svými vrstevníky, víno rád a často popíjel a mravů špatných přáti sobě měl. Ano Václavovo mládí bylo opravdu velmi bujaré, tak není divu, že nyní již královna česká Viola často prý svého chotě napomínala. Zkrátka Viola si s ním v manželství, které netrvalo ani rok, užila své a možná, kdo ví, zda nakonec, když se k ní donesla zpráva, že Václav byl 4 v měsíci srpna L.P 1306 v Olomouci zavražděn, nebyla ráda. Jenže i tak to pro ni musel být velký šok, když se při svém mládí a po deseti měsíčním manželství stala vdovou, patrně ji nebylo ani 17 let.

  Viola Těšínská zůstala více jak deset let sama, až teprve roku 1316 se provdala za českého velmože slavného Petra z rodu Rožmberků a podle legendy se jednalo víceméně o politický snatek, který měl na svědomí už v té době panující král český, slavný Jan Lucemburský. Ale ani manželství s Petrem nemělo dlouhého trvání, pouhý rok po svatbě 21. v měsíci května L.P 1317 Viola předčasně zemřela na tuberkulozu. O nějakém jejím potomkovi nemám zprávy, a tak asi zemřela bezdětná.

  Viola Těšínská je pochována v cisterciánském klášteře Rožmberků ve Vyšším Brodě. Více zpráv o této královně nemám. Podle legend vím, že byla velmi krásná a snad i zbožná, proto také ta prodleva mezi smrtí Václava III a Petra Rožmberského.

 
.