Dějiny národa Českého - VRAŽDA KRÁLE - výročí

4. 08 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  4. srpna LP 1306 v horkém odpoledni byl v Olomouci zákeřně zavražděn poslední příslušník mužské linie Přemyslovců král český, uherský a polský VÁCLAV III., syn krále Václava II. a Guty Habsburské. Násilnou smrtí tak vymřel přemyslovský rod po meči, jenž panoval již od druhé poloviny 9. století. Kdo byl ale jeho vrahem? To se zatím nikomu dostatečně nepodařilo prokázat. Je pravdou, že těsně po vraždě byl označen jistý Konrád z Botenštejna. Dále pak za spiknutí proti králi Václavovi byl označen český rytíř Holena z Vildštejna, ale ani jeden nebyl dostatečně usvědčen. Je také pravdou, že byl český král zavražděn při připravě na válečné tažení do Polska, tedy v době, kdy chtěl uhájit polskou korunou, takže by na jeho vraždě mohl mít podíl i polský konkurent Vladislav I. Lokýtek.

  Dnešní historici se ale domnívají, že za vraždou v olomouckém biskupském děkanství stál spíše nějaký český příslušník šlechtického rodu, kterého mladý, teprve sedmnáctiletý český, polský a uherský král údajně urazil. Jistá legenda sepsána na konci 14. století v německém Norimberku píše: Český král Václav, jenž byl proboden dýkou na loži, byl zákeřně zavražděn z podnětu římského krále Albrechta Habsburského, jenž si chtěl proti vůli Zlaté buly sicilské usurpovat české království pro svého syna Rudolfa Habsburského: Jenže tato zpráva má jednu nepřesnost. Těsně po zavraždění krále Václava III. byl českým králem prohlášen a posléze korunován Jindřich Korutanský, jenž byl švagrem Václav III. (jeho manželkou byla sestra Václav III. Anna). Na druhou stranu Jindřich Korutanský byl ani ne za rok ze země vyhnán a na jeho místo usedl v Praze právě zmíněný Rudolf Habsburský.

  Smrt Václava III. se hluboce dotkla zejména jeho milované nejmladší sestry Elišky Přemyslovny, která vinila z vraždy zejména jihočeské Vítkovce jako mstu za popravu Záviše z Falkenštejna Václavem II. a Mikulášem Opavským. Jejím celoživotním nepřítelem byl pan Jindřich z Lipé a Vítkovci. Po tahanicích a nešťastných událostech byl nakonec za českého krále šlechtou přijat mladý a teprve čtrnáctiletý Jan, hrabě Lucemburský, syn římského krále Jindřicha VII.

  Smrtí Václava III. odešla i naděje na velkou českou říši, ve které by vládli Přemyslovci a kterou začal budovat již Václavův děd Přemysl Otakar II. Na přání sestry Elišky Přemyslovny byl Václav III. pochován v klášteře na Zbraslavi. Jedinou a poslední hvězdičkou české země už byl jen Eliščin nejstarší syn Václav (Karel IV.). Poté už se ale vždy české země jen potácely v nejistotě. Český národ by měl být národem hrdým, vždyť jeho historie sahá až do 8. století, právě k rodu, jenž byl nazván po bájném Přemyslu Oráči, který byl povolán od pluhu k vládě. Bože a svatý Václave, ochraňujte české země, a to zejména v 21. století. Vývoj ukazuje, že možná nikdy nebylo hůře, jako je v těchto dobách.

 
.