Dějiny národa Českého - Výročí bitvy u Sudoměře

25. 03 2020

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  25. Března LP 1420 se odehrála bitva u Sudoměře mezi rybníky Markovec a Škaredý, kde husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova porazil " železné pány" a započal tak sjednocovat husitské vojsko z Jižních a Západních Čech. Zde byla použita vozová hradba, která provázela husitské oddíly po celou dobu jejich válečných střetnutí. Vážně zraněn byl i katolický pán Jindřich z Hradce, příslušník řádu johanitů, který následně na svá zranění zemřel. Celkové ztráty na straně katolíků byly vysoké, husitský kronikář neznámého jména hovoří až o třech stech " železných pánů" Nutno dodat, že husitskému polnímu vojsku pomohla i matka příroda, když v den bitvy byla snížená viditelnost díky velké mlze. Toho dovedně využil ke svému prospěchu vojevůdce Jan Žižka z Trocnova.

.

Speciály

Tipy