Dějiny národa Českého - VÝUKA DÍVEK V ČECHÁCH - MINERVA

11. 11 2019

www.inadhled.cz  Autorka: Jitka Čížová

  Ještě v 19 století platil názor - vzdělaná dívka = nemravná dívka. Vždyť kdo to jakživ viděl, aby dívky a ženy zanechaly bohulibé péče o kolébky svých dětí! V roce 1872 dokonce byly publikovány názory, že sídlo myšlení, tedy mozek, je u žen o dost méně vyvinut..a věhlasný americký lékař Edward H. Clark tvrdil, ,,že dívce, věnující se studiu každý den se krev anomálně hromadí v hlavě, přetěžuje ji a naopak další orgány, zvláště ty reprodukční, dostatečně nevyživuje. Dívka bude sice vzdělaná, ale v budoucnu za to zaplatí neplodností a těžkou duševní chorobou ".

  Začátek toho všeho pramení zhruba od vyhlášení povinné školní docházky, a to bez ohledu na pohlaví,kdy tento zákon v roce 1775 vydala císařovna Marie Terezie. A důvod byl prostý. Aby si každý mohl sám přečíst vyhlášky a podepsat různá prohlášení. Bohužel, ani 6 let po tomto vydání zákona dívky nemusely chodit do školy vůbec, pokud si to rodiče nepřáli. Až císař Josef I. vydal velmi zpřísňující zákon a počet dívek tímto vzrostl o skoro 40%.

  Další velká reforma ohledně vzdělání dívek přišla v období 1868 - 1869, známá jako Hasnerova reforma. Vznikají první ,,měšťanky" z nichž se pak stali školy obecné.

  Osnovy výuky se moc neliší, co by do čtení, psaní a počítání v základní verzi. Dále se už ale liší, dívky mají hodiny vaření, šití , vyšívání, ale přírodopis, či zeměpis maximálně jednu hodinu týdně. Nicméně v roce 1910 je v naší zemi přibližně 98% gramotných mužů a 95% gramotných žen.

  MINERVA PROTI PŘEDSUDKŮM

  Zakladatelkou prvního gymnázia zvanou ,,Minerva" roku 1890 byla Eliška Krásnohorská. Byla to opravdová revoluce, neboť dívky na této škole mohli svá studia uzavřít maturitní zkouškou. Škola nabízela odborné znalosti v oblasti ekonomiky, ošetřovatelství, vychovatelství, rytectví a také jazykovou výuku. Sama Eliška vzpomínala na překážky, které musela překonat. Už jen úmysl dlouho tajila před vlastní matkou, mnoho lidí ji přestalo nejen zdravit, ale dokonce přecházeli na druhý chodník, také dostávala výhružné cedulky : ,, Bůh vás bude trestati za hřích proti zákonům jeho odvěkým! Setrváte - li při tomto znemravňování českých dívek, nemine Vás prokletí!"

  Prvních 16 úspěšných absolventek opustilo dívčí gymnázium roku 1895 a Minerva se dále vyvíjela. I když bylo vysokoškolské studium u nás nadále dívkám zapovězené, mohli nadále pokračovat v cizině. První Češka s vysokoškolským vzděláním byla Anna Bayerová. Získala doktorát, ale svou praxi mohla vykonávat v Bosně a Hercegovině. Do Čech se vrátila v pokročilém věku, ale zde mohla jako lékařka pracovat až po znovu vykonané maturitě a za zhruba 4 roky získala místo profesorky hygieny v Praze. I nadále se potýkala kvůli svému pohlaví s nedůvěrou kolegů i pacientů.

  Možnost univerzitního studia v českých zemích ženám nabídla filozofická fakulta a první diplom svírala šťastně Zdenka Baborová v roce 1901. O rok později Anna Honzáková. Další fakulty se studentkám otevřely až po vzniku samostatného Československa.

Diskuse

.