Dějiny národa Českého - VÝZNAMNÁ VRAŽDA - výročí

15. 09 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  15. září LP 921 byla na hradě Tetíně zavražděna manželka prvního historicky doloženého knížete Bořivoje I. Přemyslovce Ludmila z rodu Pšovanů. Podle Kosmovy kroniky nechala Ludmilu zavraždit její snacha a manželka knížete Vratislava I. Drahomíra ze Stodor v jejím paláci skupinou severských nájemných vrahů, kterou řídil jistý Tunna a jeho pomocník Gommon. Ludmila podle Kristianovi legendy byla uškrcena vlastním šátkem i přesto, že prosila své vrahy, aby byla prolita její krev. V roce 925 nechal její ostatky převést její vnuk a v té době panující kníže Václav (svatý Václav) z Tetína do Prahy. Touto translací byla podle tehdejších církevních zákonů Ludmila prakticky svatořečena.

  Současní historici dnes uvádějí, že Ludmila byla uškrcena vlastním závojem. Těsně po vraždě byli jak Tunna, tak i Gommon na rozkaz Drahomíry odstraněni. Kníže Václav Ludmilino tělo uložil v kostele sv. Jiří na Pražském hradě poblíž knížecího sídla. Ani při přestavbě svatojiřského kostela v roce 1142 nebyl Ludmilin hrob přendán na jiné místo. Tak velká byla Ludmilina tradice již v době středověké. Svatá Ludmila se stala stejně jako její vnuk svatý Václav zemským patronem. Josef Václav Myslbek při práci na jezdecké soše svatého Václava započal práci i na její soše, tak, aby byla součástí zemských světců.

 
.