Dějiny národa Českého - Významné výročí - Karel IV.

14. 05 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  14. května milostivého léta 1316 se v Praze patrně v dnešním domě U Kamenného zvonu narodil Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému syn, který dostal jméno po zemském světci Václav-budoucí císař římský a král český KAREL IV. Sám se Karel IV považoval za pokračovatele Přemyslovské dynastie a vše co činil, stavěl či založil, bylo k poctě, nejen Boha, ale zejména sv. knížete Václava Přemyslovce. 

  Založení ohniska vzdělanosti Univerzita Karlova. Urbanistický projekt Nového Města pražského. Zbudování nového kamenného mostu přes řeku Vltavu. Pokladnici svatých ostatků a relikvií hrad Karlštejn. Vybudování chrámu, který plynule navazoval na Spytihněvovu baziliku stavěnou v roce 1061. katedrálu sv. Víta. Povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, to vše a mnohem více je spojeno s jeho jménem, s člověkem, který byl při smutečním průvodu LP 1378 nazván "otcem vlasti".

  České království bylo centrem svaté říše a Praha se stala dominantou středoevropského kulturního a politického života Evropy. Karel IV. zemřel 29. Listopadu v půl páté odpoledne LP 1378. A je dodnes pochován v chrámu sv. Víta.

.