Dějiny národa Českého - VZÁCNÁ PANÍ ZDISLAVA Z LEMBERKA A KŘIŽANOVA Díl první

13. 05 2020

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

:Rodina paní Zdislavy.

  Život vzácné světice paní Zdislavy z Lemberka spadá do pohnutých dob vzpoury kralevice Přemysla Otakara II. proti otci, českému králi Václavovi I. Historie této vzácné ženy, která stejně jako Anežka Přemyslovna zasvětila svůj život zejména Bohu nebyl zdaleka tak růžový jaký by se mohl zdát. Historie Zdislavy sahá až do dob vlády předchozího krále, Přemysla Otakara I. Tehdy přichází do Čech sličná Štaufská princezna Kunhuta, věkem ještě dítě, aby se stala manželkou následníka Václava. V jejím doprovodu se objevila dvorní dáma Sibyla, vdova po panu Bohutovi, tedy budoucí Zdislavina matka. Žena patrně nevšední, přicházející z jižní Itálie, která byla ještě v té době ovlivněna Byzancí, k níž byla rodem i domovem poutána. Paní Sibyla byla v Čechách tři krát provdána.

  Jejím druhým manželem se stal pan Přibyslav z Křižanova, jeden z důvěrníků českého krále Václava I.. V jeho službách byl dosazen někdy okolo roku 1238, a taktéž získal funkci kastelána na hradě Veveří, O necelý rok později na hradě přemyslovských knížat v Brně zastával funkci nejvyššího hofmistra. Sídlo měl tento šlechtic ale v Křižanově, nedaleko Žďáru nad Sázavou. Jako hejtman pohraniční stráže měl pan Přibyslav za úkol střežit zemský hvozd na českomoravské hranici od Libeče přes Žďár nad Sázavou až Brnu. Klášteru sv. Ducha v Brně pan Přibyslav daroval kostel v Křižanově i s desátky. Největším jeho činem se mělo stát založení nového kláštera při pramenu řeky Sázavy ve Žďáře. Pan Přibyslav byl muž mimořádných kvalit, jak dokládá kronikář Vitold: Světu byl rytířem, ale duchu svému mnichem.

  Brzo se manželům Přibyslavu a Sibyle narodila první dcera, které dali jméno Zdislava. Následovaly ještě tři dcery Eufemie, Alžběta, Libuše a syn Petr. Zdislava vyrůstala v prostředí bohatého moravského hradu. Její výchova odpovídala zřejmě úrovni její matky. Četné návštěvy na hradě jistě přispívaly k rozhledu malého děvčete, a to nejen v politice, ale především ve sféře církevní. Křižanovští byli v úzkém vztahu s několika řády, a tak získávali nejnovější zprávy z Říma, ale i z říšských center. To vše přispívalo u mladé dívky k vytříbení společenského stylu. Vyznačovala se pokorou a velkou zbožností, které vedlo až k poustevničení.

  Zdislava byla záhy provdána za velmože Havla z Lemberka a Jablonného, syna děčínského purkrabího Markvarta., dalšího z věrných krále Václava I. pan Havel z Jablonného byl od roku 1241 i pánem Lemberka. Na místě původní strážní tvrze, která střežila hlavní průsmyk z Německa do Čech, vystavěl Havel nový gotický hrad, jemuž dal jméno Lewenberch, dnes Lemberk, a to proto, že ve štítě nosil znak Markvarticů Lva...Konec první části.

 

.