Dějiny národa Českého - ZÁZRAK NEBO NÁHODA-MOROVÁ EPIDEMIE V EVROPĚ VE 14. STOLETÍ

30. 10 2019

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  To, že byl Karel IV pro naši zemi velkým i ekonomickým přínosem, o tom dnes již není spory. Prudký vzestup českého státu mezi evropskou kulturní, ale i ekonomickou velmoc 14. století nebylo náhodné. Za jeho doby se rozšířilo vzdělávání, hospodárnost, ale také stavebnictví, které díky jeho urbanistické myšlence mělo v jeho době velký rozmach. Praha, a nejen ta, se stala staveništěm. Stavělo se kde co, kostely, most, hrady, ale i některá města.

  Patrně největším projektem bylo založení Nového Města pražského v roce 1348. Pravdou ale také je, že prosperita českého státu v době Karla IV. závisela na souhře příznivých náhod a okolností. Jedna z nich byla nad jiné závažná. Českému království se jako zázrakem vyhnula rozsáhlá epidemie moru, která kosila okolní státy. Černá smrt, jak se pandemii obrazně říkalo, se do Evropy po dlouhém čase vrátila v letech 1347-1352 ve velkém. Většina evropského kontinentu čekalo šest let hrůzy.

  Po vodních i suchozemských cestách směřovala infekce do střední Evropy. Nejdříve zasáhla jihoevropské oblasti, a poté německé oblasti, rakouské země a v neposlední řadě Uhry. Ztráty na obyvatelstvu se pohybovaly mezi 25-50% obyvatel starého kontinentu. Lidé stáli proti infekční pohromě zcela bezbranní, neboť postrádali sebemenší imunitu. Nejhůře na tom byli obyvatelé velkých měst stísněni na poměrně malých a hygienicky naprosto nevhodných prostorách. Černá smrt zůstala hostem až do poloviny 18. století, kdy se opakující vlny epidemií, byť žádná už nedosáhla síly, té která se přehnala nad Evropu ve 14. století, vracela.

  České království leželo mimo hlavní obchodní komunikaci, po nichž se epidemie moru šířila, což se v dané chvíli ukázalo jako výhoda. Na přístupnější Moravu a části Slezska sice nakonec epidemie pronikla, ale jen v malé míře. Ohroženo bylo také Chebsko. Zatímco ekonomicky i kulturně vyspělé jihoevropské ale i západoevropské oblasti se ocitly v důsledku populačních ztrát v hluboké krizi, české země jako celek prožívaly velké a dlouhé období prosperity a rychle doháněly rozvinutou hlavně jižní Evropu. Bohužel na závěr musím napsat, že v době krále Václava IV., se další epidemie moru nevyhnula ani Českému království a měli jsme díky ni i velké populační ztráty. Což stejně, jako v Západní a Jižní Evropě zapříčinilo velký ekonomický propad. A k tomu všemu ještě sociální revoluce v podobě husitského hnutí. Co nevyhubila morová pandemie, to dodělala revoluce na počátku 15. století.

Diskuse

.