Dějiny národa Českého - ZŘÍCENINA HRADU POTŠTEJN

5. 04 2018 |  www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

   Hrad Potštejn byl postaven na konci 13. století, nejstarší zpráva L.P. 1287 jej připomíná jako sídlo Půty de Bothenstejn z rodu Drslaviců. To, co je na něm dost zvláštní dodnes, jsou zbytky velkého a mohutného opevnění, do hradu se vstupovalo pěti nebo šesti branami, které však vznikly postupně v průběhu dalších staletí. Za vlády krále Jana Lucemburského obýval hrad Potštejn Mikuláš z Potštejna, který se stal také loupeživým rytířem a s tlupou hrdlořezů napadl statky královských stoupenců.

  L.P. 1355 český král a císař Karel IV. začal na místě starého hradu budovat nové rozsáhlé sídlo, jenž se stalo součástí korunních statků a bylo spravované královskými purkrabími. Nový hrad byl postaven jako vojenská pevnost a tradovalo se, že je nedobytná. Karel IV. tak upevnil severovýchodní část Čech před Němci. Potštejn sloužil jako vojenské správní středisko kraje kolem Orlických hor, byl chráněn mohutnými valy, hradbami a hlubokým příkopem..
O tom, že byl hrad Potštejn nedobytný, se L.P 1432 přesvědčili i východočeští husité, kteří ho celých šest měsíců neúspěšně obléhali. Jeho tehdejší majitel Půta z Častolovic patřil totiž mezi jejich zaryté odpůrce.

  Po jeho smrti se hradu zmocnil L.P. 1435 Hynek Krušina z Lichtenburka a připojil ke svému rozsáhlému území na severovýchodě Čech. Hrad dokonce L.P. 1454 koupil husitský král Jiří z Poděbrad a opevnil ho ještě mohutněji, snad před možným napadením ze strany Matyáše Korvína. Po jeho smrti se dostal hrad do majetku jednoho z nejbohatších českých šlechticů pánu Vilémovi z Potštejna, který hrad restauroval hlavně uvnitř.

 Hrad střídal majitele, a tak se díky zadlužením Potštejnů dostal do rukou pánů Hrzánů. Ti se o hrad příliš nestarali a kdysi slavný hrad začal chátrat. V dalších letech se majitelé hradu měnili jako na běžícím pásu, až jej koupil francouzský šlechtic Jan Ludvík z Chameré. Ten se snažil hrad zvelebit, založil například manufakturu na výrobu plátna L.P 1746.

  Trochu podivínský francouzský šlechtic Jan Ludvík z Chameré však L.P. 1782 náhle zemřel a od té doby hrad začal opět pustnout a chátrat. Dnes je zapsán jako zřícenina, což je velká škoda. Hrad se svou rozlohou a bohatou historií by byl dnes patrně největším hradním komplexem na našem území.

  Legenda praví, že Mikuláš Z Potštejna jeden z majitelů hradu Potštejn, ukryl v prostorách hradu poklad, který nebyl do dnes nalezen. Je to údajně truhla, která je plná zlatých mincí z doby krále Jana Lucemburského, Takže až pojedete přátelé navštívit zříceninu hradu Potštejn, tak možná že právě vy budete mít štěstí a poklad najdete. Nebo asi ne.

Autor: Administrator

Diskuse