Dluhy, exekutoři a petice

9. 03 2017

www.inadhled.cz   Naše společnost má plno problémů, se kterými si neví rady. Některé se neřeší záměrně, jiných se zbavit prostě neumí. Politiky nelze vždy vinit ze všeho, za některé věci si nese zodpovědnost každý z nás sám za sebe, nicméně k volbám chodíme proto, aby lidé ve vládě a parlamentu řešili zásadní otázky tak trochu za nás. Náš mandát jim dává oprávnění napravovat nepravosti, předkládat a schvalovat takové zákony, které budou ku prospěchu lidu, který zastupují. Ne vždy se tak tomu děje.  

   Je jisté, že existují různé profesní a zájmové skupiny, které si v této zemi utváří vlastní nedotknutelný svět. Jmenovat můžeme lobbisty, státní zastupitele, soudce, momentálně Ministerstvo financí a jemu podléhající úřady, solárníci, a v neposlední řadě i exekutoři. Někdy jde o dokonalou spolupráci mezi těmito partičkami, jindy o sólo akce a originální přístupy. A téměř nikdy nepřináší nic dobrého.

  Průzkumy říkají, že dluhy patří k občanům České republiky stejně, jako Řím k Itálii. Je pravdou, že žít na dluh je poměrně populární disciplína. Což vycítili bankéři, spekulanti i podnikatelé v zastavárnách. Půjčit si lze na cokoliv, vyberete si zboží či komoditu a nejste li vyloženě lump, půjčí Vám kdekdo. Mohutné investice do reklamy se vyplatí, vše zaplatíte stejně Vy. Z toho vyplývá, že utrácet je snadné. Neumíte li však dobře počítat a Vaše výdělky nepokryjí splátku jistiny doplněné úroky, dostanete se časem do dluhové spirály, ze které není úniku. Je třeba si uvědomit, že vlastní dluhy musíte splatit. Vrhnou se na Vás úředníci, vymahači, a nakonec skončíte v rukách exekutora.

  Exekutora však můžete poznat i tehdy, když jste k dluhu přišli bez vlastního zavinění. Vynechme nyní nevhodný podnikatelský záměr, můžete se však stát obětí druhotné platební neschopnosti, nedopatřením neuhradíte relativně nicotnou částku za cokoliv, dostanete se do sporu s revizorem, nebo Vás dokonce zadluží zloděj Vašich dokladů, případně podvodník z úvěrové společnosti. Možností, jak se dostat do cesty pracovníkům Exekutorského úřadu, je mnoho. Někdy jste si zkomplikoval život sám, jindy za to můžete poděkovat někomu jinému.

  Exekutoři patří k nejméně oblíbeným úředníkům u nás. Jejich pověst je pošpiněna častým nečestným obohacováním se. Legálním při výpočtu částky, kterou vymáhají, nelegálním při kouzlení na dražbách zabaveného majetku a jeho prodeji. Obě položky jsou však daleko za hranicí běžného lidského chápání. Navíc jsou často odsuzování za způsoby vymáhání, porušování předpisů a zákonů při zabavování věcí movitých i nemovitých, stanovování prodejních cen, šmelení s majetkem. Také úspěšnost vymáhání úhrady dluhů bývá dobrá jen tam, kde to je relativně snadné. U složitějších případů se aktivita úředníků snižuje, výmluvou je poté to, že dotyčný dlužník nic nemá a nelze mu nic vzít, to i přesto, že se vozí v luxusním vozidle a bydlí na haciendě. Naopak jsou případy, kdy pro minimální částku na počátku přijdou občané o střechu nad hlavou.

  Odměny exekutorů jsou velmi vysoké, v porovnání s okolními státy často mnohonásobně vyšší, než je průměr. Vypočítávají se z vymáhané částky, často ji zmnohonásobí a konečná suma je poté likvidační. Většinou se vůbec nebere ohled na způsob vzniku dluhu, jeho oprávněnost a existuje mnoho způsobů, kterými lze vymáhání ze strany exekutora komplikovat a prodlužovat tak, aby se odměna zvyšovala. Proti těmto způsobům se občané dlouhodobě bouří, nicméně politici již po mnoho let nečinně přihlížejí a nijak se nesnaží nastalou situaci řešit. Což přinutilo některé výjimečně a oprávněně naštvané lidi připravit Petici za redofikaci exekučního řádu. Její znění i odkaz na stránky, kde se můžete zapojit, Vám dnes přinášíme.  Více tedy níže. Není li Vám dění kolem exekucí lhostejné, přidejte se.

https://www.petice24.com/za_rekodifikaci_exekuniho_adu

Tuto petici, pod kterou tady sbíráme podpisy, sepsal předseda občanského sdružení DOVOLTE NÁM PLATIT DLUHY a současně viceprezident ČESKÉ ASOCIACE POVINNÝCH Ján Brezáni v Uherském Hradišti. Touto peticí chceme z nečinnosti probrat širokou veřejnost, na právech okrádané dlužníky i věřitele, ale hlavně vrcholné politiky, kteří nesou hlavní zodpovědnost za současný naprosto neutěšený stav výkonu exekučního práva v České Republice. Výkon exekucí se z vymožení práva pro věřitele změnil na bohapustý byznys s lidskou chudobou.

Drtivá většina exekutorů v této zemi nadužívá pravomoci, kterou jim stát svěřil a doslova obírají až na kost každého, kdo se jim dostane do rukou, paradoxně přitom nakonec velice často není uspokojena původně vymáhaná pohledávka. Exekutoři se dopouštějí stále častěji trestných činů, za které jsou potrestáni výtkou, či napomenutím, navíc nenesou povinnost nahradit způsobenou škodu. Celý systém je dobře vymyšlený a propracovaný, dlužníci jsou vyráběni uměle fiktivním doručováním obsílek k soudu, které se děje převážně u smyšlených, promlčených a jinak vadně vzniklých pohledávek a tyto spříznění soudci následně posvěcují. Exekutoři kradou z účtů povinných i nezabavitelné státem garantované životní minimum a proto dlužníkovi vzniknou další dluhy na nájemném, výživném a jiných pravidelných platbách.

 O chování komand vykonavatelů, kteří nedodržují už vůbec žádná pravidla, to už ani snad nemá smysl mluvit. Čtvrtina práceschopného obyvatelstva a tedy čtvrtina domácností, kde jsou i děti, je nastavením způsobů výkonu exekucí nucena žít hluboko pod úrovní lidskosti, dlužníci, aby uživili děti, musí pracovat na černo a z dětí tak nevyrostou platní členové společnosti, exekuce se stejně nezaplatí, protože jsou doživotní a namísto odhalování trestné činnosti exekutorů a jejich zaměstnanců, je tato tolerována mocnými, kteří nezřídka z tohoto koláče ujídají, exekutoři sponzorují politické strany, jednotlivce, sport a další. Naproti tomu dlužníci jsou vždy označeni za lumpy úmyslně neplatící dluhy. Přitom velká část z nich je v dluzích, protože jim stát není schopen vymoci nevyplacenou mzdu zaměstnavatele, který podniká vesele dál.

Výsledkem toho nefunkčního systému je skoro 9 miliónů probíhajících exekucí na téměř milion obyvatel, to je prakticky každý čtvrtý práceschopný člen společnosti. Tito mají většinou exekucí několik a tyto nemají šanci zaplatit, protože exekutoři jednak mají vysoké neodpovídající náklady, které navíc úmyslně nezákonně manipulují ve svůj prospěch, jednak jsou často v exekučních příkazech soudem posvěcené náklady a úroky, které jsou i stonásobky dluhu a hlavně exekuce na rozdíl od vraždy nemá určenu hranici promlčení a tak je, Byť nevymožitelné, vedou exekutoři donekonečna. Proč? Protože je jako náklady opakovaně zahrnují do nákladů a o tyto fiktivně vynaložené prostředky snižují příjmy svých úřadů a tím okrádají stát na daních.

Dalším výsledkem je narůstající počet trestných činů exekutorů, kteří jsou čím dál častěji přistiženi při páchání trestné činnosti, a neděje se tak pouze u řadových členů exekutorské komory, ale i na jejich nejvyšších místech. Makarius, Fučíková, Bělasta, Polák, Višvader a mnozí další. A přesto je stát nechce kontrolovat ani zavedením místní příslušnosti. Jsme spolu s Albánií poslední zemí v Evropě, kde exekutor může beztrestně řádit na celém území, jako jediný orgán výkonné moci nepodléhá teritorialitě na rozdíl třeba od soudů. Tím nejhorším následkem takovéhoto prosazování práva jsou ale promarněné lidské životy bezradných, do kouta zahnaných lidí. Vzpomeňme na nedávno zesnulého dlužníka pana Janotu a mnoho dalších v Rožnově, Ostravě a i jinde.

 Touto peticí chceme konečně probudit politiky, tak aby začali intenzivně pracovat na kompletních změnách výkonu exekucí, v posledních letech poue několikrát kosmeticky upravili stávající normy, ovšem velice nedostatečně, kdy se nechávají ovlivnit soudně exekutorskou mafií a statisíce vlastních občanů a voličů tím nechávají na pospas osudu. Snažíme se o to, aby se změnil vzrůstající hněv a bezmocnost dlužníků v šanci uhradit své závazky a začít normálně žít a vychovávat své děti.

J3.K