Evropa se rozděluje, kde ale budeme my?

19. 06 2018

  www.inadhled.cz    První migrační vlna už má své následky. Zdevastované no-go zóny, které se vymknuli z rukou policistů, najdeme nejen v kdysi vzorovém Švédsku, je jich plná Francie, najdeme je ve Velké Británii, Belgii, Holandsku, čerstvě se hlásí Německo. Násilí se šíří po celé Evropě, k čemuž slouží nejen nelegálně držené a různě upravované zbraně, ale především běžné nože a k hromadnému ničení zneužívaná vozidla. Počty mrtvých a zraněných, kteří jsou oběťmi násilných deliktů páchaných ve jménu víry a rasismu, dosahují podstatně vyšších čísel, než nám přiznávají úřady. Alláh akbar pronášený při fyzickém ataku či napadání převážně bílých obyvatel svědčí o tom, že rasismem jsou postižení především původní obyvatelé Evropy. Bezpečnost, na kterou jsme byli zvyklí, tak získala veliké trhliny a jsou města, kde vycházet v noci znamená riskovat život, přestože ještě nedávno ve stejném prostoru byly podobné úvahy považované za schizofrenní.

  Média spolupracují s politiky, kteří jsou za tento stav zodpovědní. Společně s policejními složkami podléhajícími stejným osobám, které spoluzpůsobily invazi jiné kultury a národů vyznávajících minimální hodnoty, překrucují fakta a ponižují skutečná čísla vypovídající o obrovské agresivitě nově příchozích. Zamlčují zároveň rozsah zátěže, kterou musí nést původní obyvatelstvo nejen formou fyzického nátlaku, ale i jako vysoké daňové zatížení a též v podobě následků kriminální činnosti migrantů. Dalším obrovským bezpečnostním rizikem je nepochopení základních evropských hygienických standardů a zdravotních rizik. Sociální systémy budované po dlouhá desetiletí s úmyslem poskytnout dokonalou péči dětem a seniorům se hroutí pod vlivem obrovských výdajů za naprosto k práci neochotné přistěhovalce.

  Změnilo se používané názvosloví. Připomeňme si pár výrazů, které už mají jiný význam.

  Vrah a terorista je nazýván psychicky narušeným jedincem, přestože se ohání nožem či sedí za volantem s naprosto jasným úmyslem zabíjet. Náboženský fanatismus není psychickou nemocí, ale pouze podlehnutím určitému agresivnímu učení, kterému okolní společnost ani ve svém vlastním zájmu o přežití nezabránila. Imánové svobodně kážou násilí a nabádají beztrestně k jeho provozování.

   Znásilněná žena je pouze tou, která provokovala svým vzhledem, nebyla dostatečně opatrná a pohybovala se tam, kde neměla. V případě mladistvé byla navíc jistě špatně vedena rodiči a za svou nevhodnou známost si i přes všeobecné ujišťování, že imigranti nejsou nebezpeční, mohla sama. Ve školách přitom dochází k šikaně právě bílých dětí, které jsou vyzývány k toleranci. Často jsou už v menšině.

  Za mladistvého je považován každý, kdo uvede svůj věk v rozsahu do 21 let, byť při případném posouzení odborníkem se prokáže, že je jeho mládí dávno pryč a jde o dospělého člověka. Právní formy platné pro domorodé obyvatelstvo a dlouho vznikající tak přestávají ze dne na den platit.

  Pohlavní zneužívání žen s dětí se stalo standardem muslimských oblastí a je obhajováno jinými kulturními zvyky. Jejich pachatelé jsou poté v rámci tolerance jiné víry omilostňováni a pokračují v této nyní již ne trestné činnosti. Naopak ten, kdo na ni upozorní, je považován za xenofoba a odsouzen k vysokému trestu, který navíc musí odsedět v prostředí, kterému vládnou muslimští radikálové.

  Vlastenectví a národní uvědomění se staly kompromitujícím chováním, které je třeba postihovat. K tomu je zneužívána nejen policie vykonávající prohlídky míst, ze kterých vychází protesty vůči zvůli těch, kteří migraci vedou a podporují, ale i právní systém trestající jednotlivce za projevy, které jsou v rozporu s doktrínou o prospěšnosti přísunu Afričanů a muslimů. Xenofobem a rasistou se tak stal každý, kdo logicky argumentuje a vyvrací lži spojené s agresivní propagandou vedoucí k zaplavení Evropy cizími národy.

  Papež už není hlava křesťanské církve, ale hlavní agitátor ve službách strůjců změn ve složení obyvatelstva, ochránce mnohoženství a pedofilie povýšené na legální vztah mezi mužem a dítětem, přičemž samotná církev se stává za určitých okolností organizátorem orgií spojených se zneužíváním dětí nebo aspoň součástí systému manipulace s dětmi.

  Žena a její úloha se staly tajemnou záležitostí. Na jedné straně se bojuje za naprostou rovnoprávnost, na té druhé je jí role v muslimském světě, kde je její cena podobná, jako u skotu. Paradoxem zůstává, kolik žen ve vedoucích funkcích znamená sebevražedné nebezpečí pro nynější a budoucí generaci žen.  Stačí se podívat do zemí, jako je Irán a Irák před 30ti lety a nyní. Svoboda je pryč a zahalené ženy ploužící se nyní po ulicích jsou mementem. To nemluvíme o kamenování a dalších trestech, které by minimálně 50% českých žen čekaly. O dalších právech bychom mohly diskutovat déle.

  Dalo by se hledat mnoho dalších převrácených slovních spojení, která již ztrácí původní význam a jsou nahrazována novými vysvětleními. Možná nastává doba, kdy se část evropských národů začíná bránit. Maďarská zarputilost přináší ovoce, přidali se k ní Poláci, Rakušané, Dánové a nově i Italové, takže se na první pohled zdá, že by mohlo dojít k novému přístupu k uzavírání prostorů, kterými organizovaní migranti směřují do Německa, Anglie a Švédska. Zvláště, když oponenturu našla ve své domovině i kancléřka Merkelová. Nebuďme však naivní, hlavni tvář migrace miliardář Soros a lidé kolem něj se jen tak nevzdají svého záměru změnit tvář našeho kontinentu. Neskutečně přínosný byznys pro široký neziskový sektor jen tak neskončí. Lodě neziskovek pouze hledají nová místa, kam mohou své pasažéry odvézt a nebudou li tato plavidla potopena, jejich křižování u afrických břehů neskončí. Další zápalnici drží v ruce turecký prezident Erdogan. Navíc právě naše nově se rodící vláda nepatří zrovna mezi morálně - vlastenecké vzory, spíše inklinuje k Merkelové a Macronovi, než k Orbánovi a k vedení Itálie či Rakouska. Stejně kolaborantskými politiky, jako je u Slováků Kiska, oplývá i naše politická scéna. Chceme li tedy zůstat svobodnou zemí bez problémů s hroutícím se systémem, musíme my, nikoliv politici, změnit pravidla, která z nás dělají podřízené diktátům. Postavit se elitám.

J3.K

 
.