Je dodržování zákonů povinné?

1. 11 2020

www.inadhled.cz   Již od počátku historie lidstva se jeho jednotlivé komunity chovaly podle určitých pravidel. Ta první byla samozřejmě tak nějak intuitivní a nepsaná, ostatně vycházela z přírodních zákonů a jsou patrná i mezi zvířaty. Někde jsou propracovaná do nejmenšího detailu, například v mraveništích či v úlech, jinde méně zřejmá, přesto existující, což platí pro smečky vlků, lvů a třeba pro stáda velkých savců. Se stoupající lidskou inteligencí a dovedností se množství pravidel navyšovalo a bylo třeba je zaznamenávat. Zpočátku to byly kamenné destičky, papyrusové svitky, začaly vznikat zákoníky a kodexy. Momentálně máme Ústavu a sbírky zákonů, které jsou tak rozsáhlé, že na jejich znalost a schopnost uvádět do praxe potřebujeme jednotlivce absolvující právnické fakulty. Ani to už občas nestačí a ve větších advokátních kancelářích na některých případech pracují celé týmy.

  I přes obrovskou rozmanitost a složitost právních norem a neskutečné množství platných zákonů, které buď upravují nebo omezují naše možnosti cokoliv dělat, se vyžaduje bezprecedentně jejich dodržování. Znáte to, neznalost zákonů neomlouvá. Jenže je tu otázka. Dodržují zákony skutečně všichni, nebo jde o omezování pouze plebsu. Vždyť absolutní jejich většina vzniká v sídlech a kancelářích elit. Právě ty vždy určovaly, co se smí a co nikoliv. A byla či je vrchnost povinná dodržovat normy, které sama nastavila? Nebo jde pouze o systém a ukázku síly při prosazovaní vlastních pravidel zneužívaných ve jménu jisté nadřazenosti? Mají se dodržovat zákony striktně a za každých okolností, nebo je správný pružný přístup a širší mantinely?

  Vcelku primitivní ukázkou, kdy lze úspěšně polemizovat o plnění nařízení, je povinné přezouvání aut na zimní pneumatiky. Dnes je venku pře den 15°C, což zimním směsím zrovna nesvědčí, po sněhu nebude týden ani památky, přesto v místech s označením jste povinni je na vozidle už mít. Patří mezi ně i část dálnice D1. Má to svou logiku, v některých rocích už na těchto místech skutečně sníh leží, nicméně předpověď je tentokrát jasná a zatím ani námraza nehrozí. Takže policista kontrolující dodržování zákonů může i v při této relativně vysoké teplotě sáhnout po pokutovém bloku a ztrestat Vás, přestože momentální stav a logika jsou na Vaší straně. Záleží tak na samotném policistovi a jeho inteligenci, schopnosti pružně reagovat na okolnosti.

  Jiné to však je v situacích, kdy je zákon vyžadován plně ve znění litery. V tu chvíli nastupují právníci, kteří musí naprosto přesně definovat, co lze a co nikoliv. Řada zákonů je takzvaně děravá, to znamená, že v nich existují skuliny, které běžný občan nevidí, ovšem informovaným umožňují se touto štěrbinkou protáhnout. Solidní ukázkou byly nezdaněné korunové dluhopisy, které umožnily elitám nezdanit miliardové zisky. Využil toho, mimo jiné, i premiér Babiš, přestože šlo o produkt Kalouskovy existence na Ministerstvu financí. Jaký paradox. Když už jsme u poťouchlostí tohoto státního úřadu, právě Finanční správa je ukázkou toho, jak lze zákony upravovat a ohýbat ve prospěch státu a jak malým zrnkem písku jste v mlýnici státní moci. Samotné finanční úřady nedodržují téměř nic a vlastní pravidla a zákony porušují především jejich úředníci. A když už je nejhůře, stát si upraví platné normy a posune je do míst, ve kterých je chce mít. Zkuste si zažádat o vratku DPH, pokud jste dosud byli výhradním plátcem, a poté se lízejte z ran, které Vám Váš FÚ zasadí. A můžete být sebevíce v právu. Prostě došly peníze, podnikateli snaž se.

  Zvláště zajímavé situace nastaly nyní v době koronakrize. Porušování Ústavy ČR se stalo normou skrytou za vyhlášení nouzového stavu. Vynechme nyní tvrzení skalních příznivců nošení roušek o potřebě dát přednost rozumu před zákony, protože tito vychází ze zmanipulovaných statistik a informací. Zákon je zákon, takže pokud Ústava jasně hovoří o některých věcech, je třeba ji dodržovat i ze strany státních orgánů, tak i od těch, kteří dohlíží na dodržování. Práva občanů jsou však porušována systematicky a ukázkou toho, jak nařízení vlády platí jen pro některé, byla Prymulastory na Vyšehradě. Ostatně samotné nošení roušek před kamerami a za nimi se u politických elit také značně liší. Zajímavostí je, že testům užívaným k ,,odhalování“ infekčnosti obyvatelstva chybí povinné  certifikáty svědčící o jejich možnosti být vůbec používány. Jak poté přistupovat ke zjištění, že v sousedním Německu došlo při opakovaném ověření již vyhodnocených 60ti testů k dodatečné opravě výsledků. Z 60ti pozitivních testů jich 58 bylo skutečně negativních a pouze 2 pozitivní. Zvláštní situace pak vznikla v sousedním Slovensku, kde stát porušuje úplně vše, co má zakotveno v Ústavě. Přikládáme malou ukázku vyhodnocení okolností spojených s plošným testováním. Je třeba upozornit na to, že kdo se mu nepodrobí, bude následně perzekuován ve velmi širokém rozsahu. České zákony jsou sice rozdílné, nicméně existují i ty evropské, které by výjimečně mohli mít své opodstatnění. A jakou vypovídající hodnotu mají tyto testy, když jich může být až 95% závadných?

  NEEXISTUJE právní povinnost podstoupit test. Nemáte právní povinnost jít na testování (darování) tkání. Podle zákona i Evropských předpisů je test darování orgánů, buněk a tkání. (bývalý šéf Nejvyššího soudu SR a exministra spravedlnosti JUDr. Štefan Harabin a advokátka JUDr. Adriana Krajníková o plošném testování) Žádejte na testech INFORMOVANÝ SOUHLAS. Pokud jste už na testech, žádejte informovaný souhlas. Žádejte zdravotníka, aby se Vám prokázal zdravotním certifikátem. Tlačte na informovaný souhlas – je to potvrzení, že zdravotní výkon nemohou vykonat bez Vašeho souhlasu. I když jste už na testování, které nechcete podstoupit, které nechcete a nemáte odvahu a ani jinou možnost, tak jednoduše poučte toho, kdo vykonává test, ať Vás poučí o informovaném souhlasu. Je povinen Vás poučit o rizikách a tehdy se odvolejte, že se bojíte jít do rizika. Žádejte o tom písemný záznam a tlačte na to, že se bojíte jít do takového rizika. (jedná se o SR)

  Zajímavostí je i rozhodnutí naší vlády týkající se nákupu vakcíny. Přestože dosud nebyla vyrobena a dostatečně otestována, již nyní je rozhodnuto o dodavateli. I když je momentálně 5 jiných dalších , které už jsou dokonce ve světě distribuovány, naše vláda dopředu určila vítěze a bude nakupovat  předem určené firmy, aniž bychom znali výsledky klinických testů, možných dopadů a účinnost. Jde o případ, který nemá dosud v historii moderní medicíny obdoby, což je velmi závažné. Je třeba upozornit opět i na to, že dosud nebyla prokázána mortalita onemocnění covid-19 vybočující z běžných virových onemocnění příbuzného či jiného druhu. Co opravňuje vládu v mnohém porušovat dosud platné zákony? Nejde o jediný případ. Vzpomeňme na mizející právo na svobodu slova, naprostou nečinnost v oblasti sociálních sítí a zvůle jejich provozovatelů, či návrat policejní síly na náměstí, na nichž demonstrují občané. Na závěr je třeba konstatovat, že jde o celoevropský trend spojený s vládou liberálů a levicových stran. Pokud se nespokojenost občanů nerozšíří do více zemí a tito nespojí své síly, očekávejme další represi ze strany politiků a s nimi spojovaných konglomerátů. Vymahatelnost plnění zákonů je velmi jednostranná, je to otázka síly. Jednotlivec nemá šanci.

Jindřich Kulhavý